Velfortjent ros fra undervisningsministeren

Pernille Rosenkrantz-Theil er dybt imponeret over testhåndteringen og omstillingsparatheden på landets skoler og uddannelsesinstitutioner. Og dermed også på Allikelund Gymnasium.

Så vi tøver ikke et sekund med at dedikere børne- og undervisningsministerens takkebrev til alle medarbejdere og elever på Allikelund, som yder en ekstraordinær corona-indsats hver eneste dag.

Det er samfundssind – og skolesind – når det er allerbedst.