Undervisning under åben himmel

Så kom den delvise genåbning, og dermed blev det fra mandag d. 15. marts muligt at få Allikelunds 1. og 2.g’ere samlet fysisk én dag om ugen til ude-undervisning. Naturligvis stadig med skarp fokus på, at alle regler og restriktioner overholdes ifølge myndighedernes anbefalinger.

– Vi har glædet os meget til at afholde ude-undervisning her på Allikelund Gymnasium. Det er ikke meget, eleverne må ses med hinanden i øjeblikket, bortset fra når de ses på skærmen. Så den ene ugentlige dags undervisning i det fri er et fantastisk supplement til den virtuelle undervisning, fortæller Allikelunds rektor Karen Marie Bach Christensen og fortsætter:

– Vi har forberedt os godt på ude-undervisningen, idet det jo kræver noget andet af underviserne. Det er dejligt for eleverne og lærerne at se hinanden igen, men rammerne for undervisningen er ikke optimal. Alt andet lige er det både en pædagogisk og didaktisk udfordring at fastholde koncentrationen hos eleverne på denne måde, forklarer Karen Marie.

Praksisnære og hyggelige solskinstimer
I faget Afsætning har HHX-eleverne i 1. og 2.g på Allikelund i denne uge arbejdet udendørs med emner som: ’’Hvordan sælger man Kalundborg til en potentiel tilflytter?’’. Et klassisk eksempel på, hvordan afsætningsteorien anvendes i praksis, og her kom eleverne med mange supergode bud.

I HTX-klasserne blev der bl.a. arbejdet med kemi under åben himmel. I faget dansk havde eleverne gang i en masse Q-Cards og en skøn ”Walk & Talk” i solen.

Eleverne var meget begejstrede for at se hinanden, og for at hygge lidt ekstra om de unge, gav Allikelund en sandwich og en vand til alle.

Skiftehold med 50% fremmøde
Alle de afsluttende klasser har modtaget fysisk undervisning siden mandag d. 15. marts, og alle er meget, meget glade for, at dette nu er muligt.

For elever på deres sidste år, har Børne- og Undervisningsministeriet besluttet, at de må have 50% fremmøde, og at fremmødet skal være i fem sammenhængende dage. Således skal alle afgangsklasserne på Allikelund i næste uge være hjemme igen og modtage virtuel undervisning.

Men skolen kommer ikke til at stå tom af den grund, idet alle 10. klasserne så møder ind til fysisk undervisning.

Genåbning giver trivsel
Generelt har de unge været rigtig glade for at være tilbage på gymnasiet igen, og de har haft en masse spørgsmål om afslutning af fag, karakterer og eksamen.

– Vi kan mærke, at mange af de vigtige aspekter og spørgsmål som eleverne tumler med, de er meget lettere at få frem, når de unge er fysisk tilstede på skolen. Derfor har den delvise genåbning stor betydning for trivslen hos eleverne, konkluderer rektor Karen Marie Bach Christensen, der glæder sig over, at der måske er mere genåbning på vej de kommende dage.

Se også: tv-kalundborg.dk