Digitale kompetencer er helt grundlæggende for erhvervslivet og dermed for hele uddannelsessektoren. Derfor har rektor for Allikelund Gymnasium Karen Marie Back Christensen valgt at sætte fokus på de digitale kompetencer, som unge skal have nu og i fremtiden.

Fremtidens digitale samfund

Onsdag 7. august dannede Allikelund Gymnasium derfor rammen om et kursus i nutidens og fremtidens digitale værktøjer. Her var knap 50 undervisere repræsenteret fra flere uddannelsesinstitutioner i Kalundborg. Røsnæs Friskole, Kalundborg 10.klassecenter, Processkolen samt underviserne fra Allikelund Gymnasium var samlet for at netværke på tværs af uddannelser. Samtidigt blev de gennem eksterne oplæg endnu klogere på, hvordan digitale værkstøjer kan bruges. Ikke kun i de oplagte fag, men også i de mere bløde fag så som dansk og f.eks. sprogfagene.

’’Underviserne, som var samlet til kursus her på Allikelund Gymnasium, skal ruste eleverne til fremtidens digitale samfund, hvor den teknologisk udvikling er et grundvilkår. Ingen kender til fremtidens arbejdsmarked, men alt peger i retningen af, at kravene til de digitale kompetencer kun vil stige. Det er derfor, vi prioriterer at være opdateret på den nyeste viden samt digitale værktøjer,’’ udtaler rektor på Allikelund Gymnasium Karen Marie Christensen.

Eksterne oplæg

Virksomhederne Restudy og Edugaim stod for de eksterne oplæg. Begge stiftere af virksomheden Edugaim: Morten Walsted og Lars Reng var veloplagt, og de fortalte om IOT – Internet of Things, som er et fænomen, der er i rivende udvikling. I vores nære omverden bliver flere og flere ting i stand til at kommunikere via nettet. I vores hjem er vores fjernsyn, TV-bokse og elmåler på nettet, og når vi handler på nettet og betaler med dankortet, så foretages transaktionen via en netforbindelse. I fremtiden skal vi vænne os til, at langt flere enheder er forbundet til internettet og desuden også forbundet til hinanden. Efter et spændende foredrag blev alle introduceret til at lave en Marvel App på deres mobil. En smart teknologi, som eksempelvis en af underviserne i bioteknologi straks kunne se værdien af i undervisningen, når kroppens organer skal udforskes.

Eleverne skaber selv

Digitale teknologier giver gode muligheder for at arbejde med mange forskellige faglige emner og problemstillinger. Eleverne motiveres af at udarbejde produkter, som andre skal se eller bruge. Når eleverne arbejder som digitale skabere, så bruger de deres faglige viden aktivt. Denne kobling mellem faglighed og digital produktion kræver både opfindsomhed og kreativitet fra både underviser og elever.

På vej ud fra kurset kunne man efterfølgende høre underviserne dele flere pædagogiske og didaktiske overvejelser med hinanden med fokus på, hvordan de fremover vil anvende den nye viden i deres undervisning.

I næste uge er der skolestart, og eleverne møder ind til undervisere, som glæder sig til at undervise, og som er fyldt med endnu mere ny viden.