En række af de frivillige foreninger og organisationer i Kalundborg Kommune arbejder med lektiehjælp til børn, unge og unge voksne. Nogle af disse er målrettet børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Denne gruppe kan have ekstra udfordringer med eksempelvis at forstå, hvordan man indfrier kravene i de store skriftlige opgaver i folkeskolen såvel som i ungdomsuddannelsen, hvilke genrekendetegn man skal være opmærksom på, og hvordan man generelt får indfriet de faglige mål. De frivilliges hjælp er helt afgørende for trivsel og læring hos disse børn og unge.

Med afsæt i det sidste kommunale integrationsudvalgsmøde, hvor udvalget bl.a. havde besøg af repræsentanter fra Kalundborg Flygtningenetværk, blev der fra de frivillige italesat et ønske om at vide mere om de uddannelser, som er placeret i kommunen. Det blev hørt, hvorfor der blev arrangeret et åbent møde med de mange uddannelsesinstitutioner i kommunen – særligt med fokus på lektiehjælp.

Hvorfor lektiehjælp?
Lektiehjælp bidrager til større glæde ved at gå i skole. Det har en del frivillige lektiehjælpe erfaret. Hver tirsdag og torsdag er det muligt at få gratis lektiehjælp i Kalundborg i SYMB’s lokaler i stationsbygningen. Her sidder nogle virkelig rare og venlige damer, som har prioriteret, at de gerne vil stille både deres tid og viden til rådighed for unge i Kalundborg. Og alle er velkomne. Målgruppen er derfor fra 0. klasse helt op til de videregående uddannelser.
Nanna har været lektiehjælper i et par år, og hun fortæller adspurgt om cafeens arbejde: ”Faktisk bliver nogle af de unge så skrappe, at de holder op med at komme i lektiecafeen. Dette skyldes, at de har fået et fagligt løft, så de kan selv. Heldigvis kommer nogle stadig hos os for hyggens skyld,” smiler Nanna, der er en del af Frivillighuset og Kalundborg Flygtningenetværk.

Onsdag eftermiddag, hvor lektiecafeen holder lukket, var lektiehjælperne selv på skolebænken for at blive klogere på alle de forskellige ungdomsuddannelser, som Kalundborg Kommune rummer. En af de erfaringer, som de venlige damer har fået, er, at alle lærer forskelligt, og derfor er de meget opmærksomme på i deres lektiehjælp at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Og så er det også vigtigt, at det både er sjovt og med til at skabe endnu mere mod og lyst til mere læring. Således kan nederlag i skolen lige så langsomt vendes til skoleglæde.

En bred vifte af frivillige var samlet på Kalundborg Gymnasium
Ud over frivillige fra Kalundborg Flygtningehjælp deltog også nøglepersoner fra SYMB, Tryghed og Trivsel samt fra jobcentret. Der var repræsentanter fra Høng Gymnasium og HF, FGU, VUC Nordvestsjælland, Processkolen, Kalundborg Gymnasium og HF samt Allikelund Gymnasium:

− Alle var enige om, at eftermiddagens arrangement på Kalundborg Gymnasium var starten på et tættere samarbejde mellem frivillige, kommune og alle os fra ungdomsuddannelserne. Et samarbejde, der med sikkerhed vil komme de unge til gode,” slår rektor fra Allikelund Gymnasium fast.

Læs om det på sn.dk