Obligatoriske fag og eksaminer på HHX

Mindst 10 eksaminer
På HHX skal du op til mindst 10 eksaminer i alt på de tre år.

På grundforløbet skal du til prøver i Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Prøvekaraktererne kommer på eksamensbeviset, men de to prøver tæller ikke med i det samlede antal eksaminer.

Du skal kun til eksamen i nogle af dine fag. Da eksamen bestemmes ved eksamensudtrækket, kan sammensætningen være vidt forskellig fra elev til elev. Dog ligger det fast, at alle HHX-elever skal til eksamen i:

 • Dansk A, skriftlig
 • SOP (Studieområdeprojektet), mundtlig

Mindst fire fag på A-niveau
En HHX består af fag på tre niveauer: A, B og C. Det højeste niveau er A.

Man skal have mindst fire fag på A-niveau, og der er også krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen.

Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske.

Mulighed for ekstra fag på A-niveau
Som HHX-elev har du mulighed for at vælge flere end fire fag på A-niveau.

I alle de fag, du har på A-niveau, skal du op i mindst én eksamen. Hvis du har mere end fire A-niveau fag, så stiger antallet af eksamener også. Har du f.eks. 5 fag på A-niveau, skal du op i 11 eksaminer frem for det normale antal på 10.

Hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis.

Obligatoriske fag
En HHX består af nedenstående obligatoriske fag uanset, hvilken studieretning du vælger:

 • Afsætning B-niveau
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på A-niveau
 • Erhvervsjura C-niveau
 • Historie B-niveau
 • Informatik C-niveau
 • International økonomi B-niveau
 • Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi B-niveau
 • 2. fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau hvis det er et fortsættersprog:
  – Fransk begyndersprog
  – Fransk fortsættersprog
  – Tysk begyndersprog
  – Tysk fortsættersprog
  – Italiensk begyndersprog
  – Kinesisk begyndersprog
  – Russisk begyndersprog
  – Spansk begyndersprog
  – Spansk fortsættersprog.

Studieretning og valgfag
Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

Se Allikelunds studieretninger og valgfag på HHX