Introforløb på HHX

Den første skoledag er altid helt speciel. Mange nye ansigter og mennesker, som du skal forholde dig til.

På Allikelund Gymnasium vil vi gerne sikre os at du får en god start på din ungdomsuddannelse og hurtigst muligt føler dig godt tilpas på skolen sammen med dine nye kammerater. Vi har derfor tilrettelagt et ganske særligt intro-forløb, som har til formål at ruste dig bedst muligt socialt, fagligt og personligt til tre gode år på gymnasiet.

Fokus på vigtige kompetencer
I løbet af de første 14 dage, som intro-forløbet varer, vil vi arbejde med forskellige kompetencer:

  •  Hurtigskrivning
  •  Notatteknik
  •  Planlægning
  •  Teamroller og teambuilding
  •  Motivation
  •  Præsentation og præsentationsteknik
  •  Formidling

Mød Allikelund-elever
Derudover vil du møde nogle af vores tidligere samt nuværende elever, der vil fortælle om overgangen fra folkeskole til gymnasium, om hverdagen på en gymnasial uddannelse og om fremtidsmulighederne, når du har afsluttet din ungdomsuddannelse.

Privatøkonomi og trivsel i fokus
Mange unge får SU, flytter hjemmefra, får arbejde eller lignende i løbet af deres gymnasietid, og derfor har vi også i intro-forløbet fokus på privatøkonomi. Du skal bl.a. lære om skat, renter, budgetter og meget andet, der kan være med til at gøre din økonomi mere overskuelig.

Der vil også blive arbejdet med trivsel, og derfor kommer bl.a. Ung & Rus og fortæller om deres arbejde og deres tilbud.

Kom med på hyttetur
I slutningen af intro-forløbet skal du afsted på hyttetur sammen med dine kammerater. Skolens mentorer vil stå for diverse lege og aktiviteter, og der vil være god mulighed for at lære de andre bedre at kende. Egenbetaling er ca. 100 kroner.

Hele intro-forløbet rundes af med en fælles intro-dag for hele skolen på de grønne områder bag skolen. Her vil du sammen med din klasse dyste i discipliner som ballebold, frisbee-kast, huskeleg, beachvolley og meget andet.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Allikelund Gymnasium.