Adgangskrav for HHX

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse

 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver

 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen (dvs. have opnået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)

 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag (dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi)

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5.-9. klasse

 • Have ansøgt om optagelse via www.optagelse.dk senest 1. marts

Se grafisk overblik over adgangskravene

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse

 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver

 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen (dvs. have opnået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)

 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag (dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi)

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5.-9. klasse

 • Have ansøgt om optagelse via www.optagelse.dk senest 1. marts

Se grafisk overblik over adgangskravene

Hvis du ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Du skal til en optagelsesprøve og en samtale på den skole, du har søgt optagelse på. Derefter vurderer lederen af skolen, om du kan blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Opfylder du ikke ovenstående krav, eller har du ansøgt for sent, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar.

Optagelse på HHX

Du kan søge om optagelse via www.optagelse.dk fra 15. februar 2023 og frem til ansøgningsfristen 13. marts 2023. Elever i grundskolen benytter et UNI login. Øvrige ansøgere skal benytte Nem-ID.

I 9. eller 10. klasse
Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk.

Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du må i alt vælge max. fem uddannelsesønsker.

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse
Er du gået ud af skolen, kan du få et ansøgningsskema på www.optagelse.dk.

Ansøgningen skal sendes direkte til uddannelsesstedet. Det vil være hensigtsmæssigt at gøre det inden den 15. marts. Det giver skolerne mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.