Om HHX

HHX er en treårig gymnasial uddannelse, som giver adgang til videregående uddannelse på lige fod med de øvrige gymnasiale uddannelser.

Med en HHX-studentereksamen i hånden har du mange muligheder. De centrale fag på HHX er afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi. Sammen med studiets øvrige fag, har du et godt fundament videre frem.

Du kan læse videre på universitetet eller på andre videregående uddannelser. Du kan også vælge at gøre karriere i en virksomhed. Vores studenter uddanner sig til alt fra jurister og økonomer til journalister og lærere, og arbejder med alt fra salg/eksport/marketing til produktudvikling og udvikling af egen virksomhed.

LÆS VORES HHX-BROCHURE

Klassiske gymnasiale fag samt profilfag
I løbet af de tre år på HHX, har du en række klassiske gymnasiale fag såsom matematik, dansk, sprog, historie og samfundsfag.

Profilfagene på HHX er afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi og erhvervsret.

Innovation og samarbejde med virksomheder
Handelsgymnasiet har som strategi at blive stærk indenfor innovation og er derfor i en proces omkring opbygning af et stærkt samarbejde med en række lokale små og mellemstore virksomheder.

Når handelsgymnasiet har valgt at satse stærkt på innovation, er det for at styrke den allerede eksisterede iværksætterånd blandt vores elever, men også fordi vi som skole gerne vil give vores bidrag til at skabe vækst og styrke.

Stærk international profil
Vi er i færd med at oparbejde en stærk international profil, dels gennem faget international økonomi, som en række elever har på højt niveau, og dels via studierejser til EU på 2. år, hvor eleverne på HHX oplever EU’s institutioner og embedsmænd på tæt hold.

Mange muligheder efter HHX
Elever fra Handelsgymnasiet uddanner sig i mange forskellige retninger. Størstedelen fortsætter dog indenfor økonomi og handel enten på Handelshøjskolen eller på universitetet. Enkelte elever læser videre via en ansættelse i en uddannelsesstilling i større virksomheder som f.eks. Ernst & Young eller ØK.

hhx studenter