Tour de Uddannelse i øjenhøjde med eleverne

Årets Tour de Uddannelse, som er ungdomsuddannelsernes rundtur til grundskolerne med messestande, blev tirsdag morgen skudt i gang på Hvidebækskolen.

I løbet af uge 45 besøger ungdomsuddannelserne 12 grundskoler, hvor 8. og 9. og 10. klasserne i lukkede hold besøger messen og på afstand hører om alle de spændende ungdomsuddannelser, der er i Kalundborg Kommune. Således er godt 700 elever inden weekenden blevet klogere på deres valg af ungdomsuddannelse.

Turen er arrangeret af Kalundborg Kommune, og de har også stillet en bus til rådighed, så alle kommunens ungdomsuddannelser kan komme med rundt til grundskolerne i samlet flok. Enkelte skoler havde dog valgt at melde afbud i år, idet de desværre ikke havde plads til at overholde afstandskravene i forhold til corona-restriktionerne.

Allikelund Gymnasium var traditionen tro med, og her fortalte både elever, undervisere, studievejledere og rektor om de spændende uddannelsestilbud, som Allikelund rummer – heriblandt 10. klasse. Grundskoleeleverne blev klogere på, hvordan 10. klasse både har fokus på at gøre eleverne skarpere til dansk, matematik og engelsk og samtidig også rummer en række valgfag og ikke mindst et linjefag, som fylder en femtedel af elevernes skema.

Eleverne fik også et indblik i forskelle og ligheder i forhold til de tre treårige gymnasiale uddannelser STX, HHX og HTX. Alle tre giver bred adgang til alle former for videregående uddannelse lige fra universiteter, professionshøjskoler, seminarer og erhvervsakademier. HHX giver endvidere adgang til en form for praktikplads. Altså direkte adgang til en karriere i erhvervslivet uden at skulle læse videre efter studentereksamen.

Alle tre gymnasiale uddannelser har Dansk alle tre år – også kaldet et A-fag. På STX har man desuden Historie som tvungent A-fag, på HHX har man Engelsk som tvungent A-fag, og på HTX har man Teknik. Det der kendetegner HHX, er en række nye fag som International Økonomi, Virksomhedsøkonomi og Afsætning. En del elever på HHX drømmer om at starte egen virksomhed, at læse på CBS eller at blive advokat.

– Vi er så glade for, at vi har fået HHX retur i Kalundborg. Det er skønt at se, hvordan interessen for Business på gymnasieniveau kombineret med en bred fagrække og en almen dannelse har mange unges interesse, fortæller en glad rektor på Allikelund Gymnasium, Karen Marie Bach Christensen.

Karen Marie fortæller desuden, at de unge også kan få andre uddannelser indenfor Business, nemlig en erhvervsuddannelse som EUD eller EUX, som er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Forskellen på disse businessuddannelser og HHX er, at man som elever veksler mellem skole og praktik.

Ind imellem de mange snakke om uddannelse og sjov, blev der også sprittet og holdt god afstand.

Vi spurgte studievejlederen Helle Kanding Fluegel, hvordan hun oplevede dette års unge og deres tanker om uddannelse:

– Eleverne bliver stadig meget præget hjemmefra i forhold til, hvilken uddannelse de kunne tænke sig at tage – og det er dejligt at mor og far involverer sig i de unge. Men siden mor og far var unge, er der sket meget på uddannelsesområdet. Så det er nødvendigt at blive informeret om de forskellige uddannelser, således at de unge er i stand til at tage en kvalificeret beslutning på et oplyst grundlag. Og jeg synes bestemt, at de unge er meget engagerede og gerne vil vide, hvad de kan, og hvordan det passer med deres drømme om fremtiden, fortalte Helle.

Eleverne fra 9. og 10. klasse skal vælge uddannelse senest den 1. marts 2021, så der er stadig god tid til at sætte sig ind i, hvad der er den rigtige uddannelse for den enkelte.

Se også:
tv-kalundborg.dk/Tour-de-Uddannelse-i-Kalundborg-Kommune

sn.dk/Kalundborg/700-elever-paa-rundtur-til-uddannelserne/artikel/1381091