Første dag efter VM håndboldfeberen, blev begejstringen for de seje danske håndbold mænd afløst af begejstringen for uddannelse, da Allikelund Gymnasium inviterede til Åbent Hus mandag 30. januar kl. kl 17.00-19.00.

De fremmødte blev allerede i døren mødt af gymnasiets engagerede elever, der med logobluser tog pænt imod de fremmødte.

— Vores elever er virkelig glade for at være en del af sådanne arrangementer, hvor de med stolthed får mulighed for at vise deres skole og ikke mindst deres konkrete uddannelse frem, fortæller rektor Karen Marie Bach Christensen.

Mange uddannelser at vælge mellem
De fremmødte fik først en række korte indlæg om de to treårige gymnasiale uddannelser HHX og HTX samt de merkantile erhvervsuddannelser EUD og EUX. Desuden var der korte indlæg om den første tid på Allikelund, hvor der er udpræget opmærksomhed på at sikre, at alle eleverne kommer godt ind i klasse- og skolefællesskabet, samt at de får den form for hjælp, man har brug for, når man starter et nyt sted.

Allikelunds elevrådsformand fortalte også om den helt gennemgående elevindflydelse, der er på skolen.

– Det er vigtigt, at eleverne trives og kan lide at gå i skole. Den skoles skabes bedst, når vi som elever bruger vores indflydelse, indledte elevrådsformand Alma Kirkemann sit indlæg. Hun fortalte videre, hvor eleverne er med til at skabe fællesarrangementer, foredrag, forskellige klimatiltag og meget andet på skolen.

Rækken af korte indlæg blev afsluttet med, at rektor Karen Marie tog deltagerne på en tur rundt i det spændende årshjul på Allikelund Gymnasium – med virksomhedssamarbejde, erhvervsbesøg, talenttilbud, ekskursioner, studieture, idrætsevents og meget andet – ligesom der var korte elevindlæg om, hvor en stribe elever fortalte om deres personlige oplevelse af deres uddannelsesvalg og det at være en del af Allikelund Gymnasium.

En tur rundt ved stande
Efter oplæggene kunne de fremmødte besøge forskellige spændende uddannelsesstande.

Her var der gode snakke med nuværende og kommende elever:

– Vi ved, at elev-til-elev-formidling virker. Derfor sørger vi også for, at det primært er vores elever, der fortæller om deres uddannelsesoplevelser på standene, lyder det fra Karen Marie.

Hun fortæller desuden, at de unge og deres forældre er gode til at søge oplysninger om uddannelsesudvalg. Derfor oplever hun også, at gymnasiet bliver kontaktet helt frem til sommerferie for afklarende spørgsmål eller individuelle rundvisninger:

– Skulle man være i tvivl om sit uddannelsesvalg, som skal foretages senest den 13. marts, så er man altid velkommen til at kontakte os for svar, et individuelt møde og en rundvisning, afrunder rektor Karen Marie.