Sidste skoleår blev en del folkeskoler i Kalundborg Kommune snydt for fysisk brobygning i 8. klasse pga. coronaen.

I stedet fik eleverne fik virtuel brobygning, men det kan bare ikke gøre det – Allikelund skal opleves fysisk, og det får eleverne heldigvis mulighed for nu. Som erstatning er alle nuværende 9. klasser nemlig blevet inviteret til fysisk brobygning i begyndelsen af dette skoleår.

På både HHX og HTX
Mandag 4. oktober havde vi således besøg af Rynkevangsskolen, som fik oplevet både HHX og HTX.

Med undervejs var også Allikelund-elever fra de to studieretninger – blandt andre Lykke og Tobias fra 1.A på HHX. I begyndelsen af timen kom de og fortalte om de spændende fag på HHX – som fx afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi og innovation.

Herefter fulgte en fin rundvisning på Allikelund, og resten af undervisning på HHX bød på en mini-innovationscamp, hvor de unge lærte, hvordan man kan få gode ideer, også selvom det ikke lige føles som om, der er nogle på lager i hjernen.