− Vi skal have tændt ilden!

Sådan lyder det i den invitation, som sendes ud til Kalundborg Kommunes grundskoler og ungdomsuddannelser meget snart, og overskriften dækker blandt andet over to kursusdage, som afholdes til efteråret.

Først inspiration, så udvikling
En af kræfterne bag er rektor på Allikelund Gymnasium Karen Marie Christensen, som forklarer:

− Underviserne vil på kursusdagen få nye input, som de kan anvende direkte i deres undervisning. Kursusdagen starter med et oplæg om innovation og iværksætteri, og derefter skal der arbejdes med udviklingen af faglig og pædagogisk praksis med henblik på at knytte et innovationsperspektiv på.

Karen Marie beskriver desuden, at kursusdagene også giver god mulighed for at styrke det tværgående netværk. Karen Marie har selv i en række år stået for innovationsundervisningen i gymnasiet og for innovationscamp, hvor folkeskoleklasser og gymnasieklasser i samarbejde har innoveret på virksomheders konkrete problemstillinger.

De to kursusdage er de første arrangementer i et fælles årshjul.

− Vi afholder to dage med hver sin målgruppe, fortæller Mette Lykkebo Thomasen, som skoleleder på Rynkevangskolen og også en del af initiativet.

− Den 1. september er målrettet mellemtrinnet samt udskolingen, og kurset den 2. september er målrettet ungdomsuddannelserne. Selvom de to områder har meget til fælles, så bliver forskellene tydelige, når man kommer tæt på praksis og skal planlægge konkrete undervisningsforløb, forklarer Mette.

Projektet kaster en masse bolde op for mere iværksætteri i Kalundborg.

Det hele startede med en workshop på Høng Gymnasium
I slutningen af 2019 inviterede kommunens tre gymnasier – alle med interesse for og nysgerrighed på innovation og entreprenørskab – til workshop på Høng Gymnasium og HF.

Det kom der en arbejdsgruppe ud af, som siden har arbejde med, hvordan grundskoler, ungdomsuddannelser, kommunen, foreninger og virksomheder sammen kan skabe øget fokus på innovation og entreprenørskab. Arbejdsgruppen består af medlemmer fra: Absalon, Allikelund Gymnasium, FGU Nordvestsjælland Svebølle, Fonden for Entreprenørskab, Gørlev Skole, Høng Gymnasium og HF, Kalundborg Gymnasium & HF, Kalundborg Kommune, Nyrupskolen, Processkolen, Rynkevangskolen og Skolen på Herredsåsen.

Arbejdsgruppen har en intension om at udforme et fælles årshjul, og her er de to kursusdage blot de første ud af en række arrangementer. Der er desuden planer om cafémøder, events og konkurrencer.

Arbejdsgruppen har fået fondsmidler
Under arbejdsgruppen har der været nedsat en projektstyregruppe med det formål at udforme to projektansøgninger til Fonden for Entreprenørskab. Projektstyregruppen består udover Karen Marie Christensen og Mette Lykkebo Thomsen af Erik Terp, gymnasielærer på Kalundborg Gymnasium & HF, samt Malene Grandjean, vicedirektør EUC Nordvestsjælland.

− Vi havde rigtig travlt med at få lavet de to projektansøgninger, men med corona-nedlukningen blev tidsfristen udskudt, og det gav os lige en uge mere, fortæller Erik Terp, der sammen med Malene Grandjean stod for selve skrivearbejdet.

Erik har mange års erfaring med innovation, og han fortæller desuden, at han har mange fantastiske læringsoplever med unge mennesker, der gennem innovation oplever, hvordan de kan anvende en række forskellige fag, og hvordan fagene kan spille sammen.

Projektet har et klart formål, og det skal de forskellige arrangementer bakker op om hver især og tilsammen:

− Vi har alle et fælles mål om at styrke og udvikle børn og unges innovative og entreprenørmæssige kompetencer. Dette skyldes, at innovation stimulerer til kreativitet og evnen til at tænke og handle på tværs af fag, og på den måde giver det anledning til nye løsninger. Desuden er innovation læringsmotiverende for børn og unge – ja, også for alle os andre, forklarer Malene Grandjean.

Læs mere på Tv-Kalundborg her