Studievejledning

Vi hjælper dig med spørgsmål om optagelse, studie og støtte
I studievejledningen på Allikelund Gymnasium får du hjælp til optagelse, valg af studie/studieretning og støttemuligheder.

Studievejlederne kan også hjælpe dig med at søge støtte til eksempelvis SPS, mentor, SU eller lignende. Hvis du er under 25 år, kan du via studievejlederne blive henvist til psykologhjælp.

SPS – Social Pædagogisk Støtte
På Allikelund Gymnasium kan vi hjælpe dig med at søge om it-rygsæk, hvis du har svært ved at læse eller er ordblind. I rygsækken er der en bærbar PC med de programmer, som du kan få brug for igennem din tid hos os. Når du stopper på skolen, skal du aflevere computeren tilbage. Hvis du ikke er blevet testet for evt. ordblindhed, så hjælper vi med at formidle kontakten til VUC.

Du kan også få hjælp til at søge støtte til et hæve-sænkebord og/eller speciel stol, hvis du har fysiske problemer, der gør det nødvendigt at kunne indtage forskellige arbejdsstillinger i løbet af dagen.

Psykologhjælp og mentorordning
Uanset om du har brug for hjælp til dine lektier, at få din hverdag til at hænge sammen eller oplever psykiske, sociale eller følelsesmæssige udfordringer eller problemer, kan vi hjælpe dig. Kig ind til en snak. Vi har tavshedspligt.

Studieaktivitet og eventuelt studiestop
På alle ungdomsuddannelser er der mødepligt og pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Hvis du får problemer eller kommer bagud med afleveringer, så kom til os så vi i fællesskab kan finde en løsning.

Hvis du på et tidspunkt overvejer at stoppe på uddannelsen, skal du kontakte en studievejleder. Studievejlederen kan hjælpe dig videre med et eventuelt nyt studie, tage kontakt til UU eller fastholde dig i den uddannelse, som du er i gang med.

Kontakt Allikelunds studievejledning:

Kamilla Schmidt Riise
Studievejleder
Tlf: 30 70 18 67
Mail: kaje@allikelund.dk

Heidi Stjerne
Mentor
Tlf: 21 63 48 04
Mail: hst@allikelund.dk

Få vejledning om videregående uddannelse og erhverv

  • Har du spørgsmål om videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser?
  • Har du spørgsmål om job- og karrieremuligheder?
  • Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse?
  • Har du spørgsmål om suppleringskurser?
  • Har du spørgsmål om sabbatår?
  • Er du i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet?
  • Eller har du andre spørgsmål om tiden efter gymnasiet?

Så tal med din vejleder fra Studievalg Danmark, Center Sjælland:

Studievejledning | Studievalg Danmark | Allikelund Gymnasium

Carsten Mandrup Nielsen
Tlf. 33 33 20 45
Mail: cani@studievalg.dk

Studievalg Danmark er et vejledningscenter under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som vejleder om videregående uddannelse og erhverv.

Vejledningen er institutionsuafhængig, helt gratis og foregår gennem kollektive oplæg, gruppevejledning, temamøder og individuel vejledning.

Book en tid til individuel vejledning på
www.studievalg.dk/book

Find mere information om Studievalg Danmark på
www.studievalg.dk

Få hjælp til valg af ungdomsuddannelse

Få hjælp til valg af gymnasie

Valg af gymnasie