Studievejledning

Vi hjælper dig med spørgsmål om optagelse, studie og støtte

I studievejledningen på Allikelund Gymnasium får du hjælp til optagelse, valg af studie/studieretning og støttemuligheder.

Studievejlederne kan også hjælpe dig med at søge støtte til eksempelvis SPS, mentor, SU eller lignende. Hvis du er under 25 år, kan du via studievejlederne blive henvist til psykologhjælp.

SPS – Social Pædagogisk Støtte

På Allikelund Gymnasium kan vi hjælpe dig med at søge om it-rygsæk, hvis du har svært ved at læse eller er ordblind. I rygsækken er der en bærbar PC med de programmer, som du kan få brug for igennem din tid hos os. Når du stopper på skolen, skal du aflevere computeren tilbage. Hvis du ikke er blevet testet for evt. ordblindhed, så hjælper vi med at formidle kontakten til VUC.

Du kan også få hjælp til at søge støtte til et hæve-sænkebord og/eller speciel stol, hvis du har fysiske problemer, der gør det nødvendigt at kunne indtage forskellige arbejdsstillinger i løbet af dagen.

Psykologhjælp og mentorordning

Uanset om du har brug for hjælp til dine lektier, at få din hverdag til at hænge sammen eller oplever psykiske, sociale eller følelsesmæssige udfordringer eller problemer, kan vi hjælpe dig. Kig ind til en snak. Vi har tavshedspligt.

Studieaktivitet og eventuelt studiestop

På alle ungdomsuddannelser er der mødepligt og pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Hvis du får problemer eller kommer bagud med afleveringer, så kom til os så vi i fællesskab kan finde en løsning.

Hvis du på et tidspunkt overvejer at stoppe på uddannelsen, skal du kontakte en studievejleder. Studievejlederen kan hjælpe dig videre med et eventuelt nyt studie, tage kontakt til UU eller fastholde dig i den uddannelse, som du er i gang med.

Studievalg Danmark, Center Sjælland

  • Er du i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet?
  • Har du spørgsmål om valg af videregående uddannelse?
  • Har du spørgsmål om job- og karrieremuligheder?
  • Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse?
  • Har du spørgsmål om suppleringskurser?

Så tal med Studievalg Sjælland, Center Sjælland!

Jeg hedder Line Lilholt, og jeg er din vejleder fra Studievalg Danmark, Center Sjælland. Jeg besøger alle klasser på skolen flere gange til kollektive vejledningsarrangementer, og derudover informerer jeg om ansøgning og optagelse til de videregående uddannelser. Du kan desuden booke tid til en individuel vejledningssamtale hos mig.

Book en tid til en individuel samtale her. På siden kan du også se, hvornår jeg er på skolen næste gang.

Du kan kontakte mig på mail, SMS eller telefon.

Mail: lili@studievalg.dk
Tlf.nr: 3333 2078

Studievalg Sjælland er et vejledningscenter under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som vejleder om videregående uddannelse og erhverv. Vejledningen er institutionsuafhængig og gratis.

Få hjælp til valg af ungdomsuddannelse

Få hjælp til valg af gymnasie

Valg af gymnasie