Studieretninger htx

studieretning htx biotek matematik

BIOTEK OG MATEMATIK

Studieretningsfag
Bioteknologi A, Matematik A

Har du lyst til at løse fremtidens store opgaver med sundhed og klima, er studieretningen Biotek og Matematik noget for dig. Klimaændringer og sult kræver fokus på fødevareproduktion, og nye sygdomstyper og epidemier skaber behov for udvikling af medicin. Adgang til rent drikkevand og forbedrede produktionsmetoder er nogle af fremtidens indsatsområder, hvor bioteknologi bidrager til løsningerne. Du lærer også, hvordan matematiske modeller og analyser understøtter logisk og abstrakt problemløsning.

KOMMUNIKATION, DESIGN OG IT

Studieretningsfag
Kommunikation og It A, Programmering B

Vil du gerne være kreativ med digitale medier og samtidig forstå, hvordan den digitale verden grundlæggende virker, og hvor den bevæger sig hen? Så er studieretningen med Kommunikation & IT og Programmering lige noget for dig.

Her arbejder vi dels med at producere kommunikationsprodukter til digitale og trykte medier og dels med at forstå den digitale verdens byggesten via programmering. Vi kan arbejde med alt fra hjemmesider, blogs, videoer og podcasts til spildesign og kampagner. Mulighederne er mange, og du er selv med til at bestemme de overordnede emner, vi beskæftiger os med.

En stor del af arbejdet er praktisk. Vi ser naturligvis på andres kommunikationsprodukter og får en masse viden, men i sidste ende handler det om, at du bliver god til at producere noget selv. I den proces lærer du bl.a. om projektstyring, strategisk kommunikation, målgrupper, grafisk design, kampagneplanlægning, spildesign, programmeringssprog og meget andet. – Alt sammen brugbar viden og fremtidssikrede kompetencer, som du let kan overføre til dine andre fag og din dagligdag i øvrigt.

Få valgfag efter dit hoved
Da HTX har to studieretningsfag, har du gode muligheder for at tone din egen HTX via valgfag.

Vi tilbyder følgende valgfag på htx for nuværende:
  • Samfundsfag B
  • Tysk C (fortsætter)
  • Engelsk A
  • Filosofi C
  • Fysik A
  • Idræt C
  • Kemi A
  • Matematik A
  • Psykologi C
  • Teknologi A

Som udgangspunkt indgår der altid 2 centralt fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et fag på B-niveau i hver studieretning. Studieretningsfagene udgør sammen med de obligatoriske fag og valgfag dit samlede studieretningsforløb, og Allikelund Gymnasium tilbyder en lang række tidssvarende, spændende og anvendelsesorienterede fag.

Vi har fokus på, at du udvikler fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og samtidig øger din almene dannelse i læringsprocessen. Med en teknisk studentereksamen (HTX) fra Allikelund Gymnasium er du således klædt rigtig godt på til videregående uddannelse og job i Danmark – eller udlandet.