Studieretninger htx

studieretning htx biotek matematik

BIOTEK OG MATEMATIK

Studieretningsfag
Bioteknologi A, Matematik A

Har du lyst til at løse fremtidens store opgaver med sundhed og klima, er studieretningen Biotek og Matematik noget for dig. Klimaændringer og sult kræver fokus på fødevareproduktion, og nye sygdomstyper og epidemier skaber behov for udvikling af medicin. Adgang til rent drikkevand og forbedrede produktionsmetoder er nogle af fremtidens indsatsområder, hvor bioteknologi bidrager til løsningerne. Du lærer også, hvordan matematiske modeller og analyser understøtter logisk og abstrakt problemløsning.

studieretning htx kommunikation design it

KOMMUNIKATION, DESIGN OG IT

Studieretningsfag
Kommunikation og It A, Programmering B

Har du lyst til at designe hjemmesider, spil, online kampagner og meget andet, så er studieretningen Kommunikation, Design og It noget for dig. Du skal arbejde både praktisk og teoretisk med digitalt design, og du lærer at gribe nye ideer og omsætte dem til konkrete produkter. Endvidere lærer du om informationsteknologiens betydning for og støtte til forretningsudviklingen. Her tænkes både på systemudvikleren, der analyserer virksomhedens forretningsgange for at omsætte det til effektive systemer – brugerflader, logik og databaser; såvel som programmøren, der står for den praktiske kodning.

Få valgfag efter dit hoved
Da HTX har to studieretningsfag, har du gode muligheder for at tone din egen HTX via valgfag.

Vi tilbyder følgende valgfag på htx for nuværende:
  • Samfundsfag B
  • Tysk C (fortsætter)
  • Engelsk A
  • Filosofi C
  • Fysik A
  • Idræt C
  • Kemi A
  • Matematik A
  • Psykologi C
  • Teknologi A

Som udgangspunkt indgår der altid 2 centralt fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et fag på B-niveau i hver studieretning. Studieretningsfagene udgør sammen med de obligatoriske fag og valgfag dit samlede studieretningsforløb, og Allikelund Gymnasium tilbyder en lang række tidssvarende, spændende og anvendelsesorienterede fag.

Vi har fokus på, at du udvikler fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og samtidig øger din almene dannelse i læringsprocessen. Med en teknisk studentereksamen (HTX) fra Allikelund Gymnasium er du således klædt rigtig godt på til videregående uddannelse og job i Danmark – eller udlandet.