Studieretninger hhx

studieretning hhx innovation

INNOVATION

Studieretningsfag
Afsætning A, Innovation B

Innovation er for dig, der kan lide at få nye idéer og følge dem til dørs. På studieretningen Innovation får du nemlig rig lejlighed til at prøve dine idéer af, udvikle dem i samarbejde med dine holdkammerater og dine undervisere og få dem bedømt af ledere og faglige eksperter fra erhvervslivet. Endvidere lærer du en masse om, hvordan man driver virksomhed, og hvordan man klarer sig i tæt konkurrence med andre.

studieretning hhx international økonomi

INTERNATIONAL ØKONOMI 

Studieretningsfag
Afsætning A, International Økonomi A

Interesserer du dig for økonomi og politik, og vil du lære mere om, hvordan de to størrelser er tæt forbundet, så er studieretningen International Økonomi noget for dig. Virksomhedsbesøg er en naturlig del af undervisningen, og du skal arbejde med emner som økonomistyring, finansiering og investering. Du lærer at udarbejde virksomheds-, markeds- og regnskabsanalyser med fokus på både den lokale, den internationale og den globale virksomhed.

Få valgfag efter dit hoved
Da HHX har to studieretningsfag, har du gode muligheder for at tone din egen HHX via valgfag.

Vi tilbyder følgende valgfag på hhx for nuværende:
  • Innovation B
  • Tysk C
  • Samfundsfag B
  • Filosofi C
  • Idræt C
  • Virksomhedsøkonomi A
  • Organisation C
  • Psykologi C
  • International økonomi A
  • Matematik A

Som udgangspunkt indgår der altid 2 centralt fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et fag på B-niveau i hver studieretning. Studieretningsfagene udgør sammen med de obligatoriske fag og valgfag dit samlede studieretningsforløb, og Allikelund Gymnasium tilbyder en lang række tidssvarende, spændende og anvendelsesorienterede fag.

Vi har fokus på, at du udvikler fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og samtidig øger din almene dannelse i læringsprocessen. Med en merkantil studentereksamen (HHX) fra Allikelund Gymnasium er du således klædt rigtig godt på til videregående uddannelse og job i Danmark – eller udlandet.