Studie- og ordensregler

Vi er en skole med plads til alle, der er studieegnede og studieaktive.

Vi har fastsat vore studie- og ordensregler således, at vi på den bedste måde kan sikre og fremme din studieaktivitet, i et miljø der giver bedst mulige vilkår for læring og udvikling.

Vi sørger som skole for at informere dig om vore studie- og ordensregler, herunder om konsekvenser hvis disse ikke overholdes, men forventer samtidig, at du som elev selv holder dig orienteret om skolens regler.

Læs vores studie- og ordensregler her.