På både HHX og HTX har eleverne sprogfag, og i slutningen af september havde eleverne i 1.x og 1.a fagene med studerende fra KU, som havde taget turen til Kalundborg for at fortælle om sprog.

Leg og videnskab med sprog
Det gav nogle spændende timer, hvor vores elever lavede opgaver, sammenlignede ord fra forskellige sprog, arbejdede med sprogstrategier, ords betydninger og om måden vi lærer sprog på og hjernens funktion i den sammenhæng.

Besøget skete som en del af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), som er et af initiativerne i regeringens strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet.