Kan du lide at have ansvar, og har du blik for det hele menneske?
Med en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet  giver du borgeren det bedste forløb i mødet med sundhedspersonalet.

Du er med til at skabe sammenhæng og livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Du bliver således en nøgleperson for ældre, syge og handicappede, og der vil være stor brug for din empati og ansvarsfølelse.

Inden for social- og sundhedsområdet kan du bl.a. uddanne dig til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Uddannelsen
Både social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent er erhvervsuddannelser, og de veksler derfor mellem undervisning på skolen og praktikperioder. Undervisningen er tilrettelagt, så du let kan anvende det, du lærer.

Det er nu muligt at starte din uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent  i Kalundborg på Allikelund Gymnasium, hvor vi i samarbejde med ZBC tilbyder Grundforløb 1 og 2. Grundforløbet hedder ”Omsorg, sundhed og pædagogik.” Efter grundforløbet skal du i hovedforløbet have et praktiksted. Det er din opgave at finde din praktikplads, men ZBC har vejledere, der kan hjælpe dig. Du skal selv indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Hovedforløbet består både af praktik og skole. Skoleperioderne i hovedforløbet skal du tage i Holbæk eller et andet sted, hvor der er hovedforløb. Det hjælper vi dig også med inden du er færdig med grundforløbet i Kalundborg.

Opbygning

  • Uddannelsen til social- og sundhedshjælper tager 2 år og 2 måneder.
  • Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tager 3 år og 10 måneder.

Ovenstående er inklusiv grundforløbet.

Jobmuligheder
Der er gode jobmuligheder som social- og sundhedshjælper. Typisk i den kommunale hjemmepleje, på plejehjem, i beskyttede boliger, dagcentre eller ældrecentre.

Der er også gode jobmuligheder som social- og sundhedsassistent. Typisk på hospitaler, plejehjem og i dagcentre, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller i den kommunale hjemmepleje.

Læs videre
Som social- og sundhedshjælper har du mulighed for at læse videre til social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent, og som social- og sundhedsassistent kan bl.a. søge optagelse på forskellige professionsbacheloruddannelser.

Uddannelser på Allikelund:

Uddannelser | Allikelund Gymnasium