Fra august til jul har vi på Allikelund Gymnasium hver torsdag haft besøg af udskolingselever fra henholdsvis Rynkevangskolen og Nyrupskolen i Kalundborg.

Her lærer eleverne om, hvad det vil sige at gå på henholdsvis HTX og HHX med de to valgfag: Biotek og Innovation. Både i forhold til indhold og arbejdsformer.

Eleverne får selv lov til at prøve sig frem, teste egne idéer og lave forsøg og eksperimenter – for Biotek-valgfaget især i laboratoriet, mens Innovations-holdet nytænker koncepter og afprøver begreber i den sammenhæng.

Skal være nysgerrige
På den måde lærer eleverne en vigtig del af det at gå på HHX/HTX og i gymnasiet: at undersøge selv. Det er en stor del af de tre års gymnasiegang, at du som studerende har ansvar for din egen læring og er med til at præge undervisningen med dine idéer og forslag.

Derfor er det også skønt, når eleverne på Biotek-valgfaget fra tid til anden udbryder: “Hvad sker der, hvis vi gør det på den her måde…” Og det er folkeskoleeleverne allerede blevet rigtig gode til – at bruge deres nysgerrighed i jagten på at opnå viden.

I Biotek-valgfaget undervises eleverne af lektor Susi Edrén, og hun har også bidt mærke i den nysgerrighed, eleverne går til opgaverne med. Også i brugen af mere avanceret udstyr.

– På Allikelund Gymnasium har vi mere avanceret udstyr til vores rådighed i laboratoriet, forklarer hun og fortsætter:

– Sammen med vores underviseres erhvervserfaring kan det resultere i meningsfulde og spændende forsøg.

På sporet af en morder
For at vække elevernes nysgerrighed øser Susi og de andre undervisere ud af deres årelange erfaring, ligesom de også tilrettelægger undervisningen og forsøgene på en særlig måde.

– Vi har fokus på emner, eleverne kan forholde sig til. Det kan være kostens kemiske sammensætning eller bakterier i og omkring dem. Vi laver tilmed et forløb, hvor eleverne får til opgave at løse en mordgåde ud fra DNA, blod, fingeraftryk og så videre, lyder det fra Susi, som hver torsdag giver sin passion for naturvidenskaben videre til eleverne.

Flere fotos fra Biotek-valgfaget: