Pressemeddelelse 21. maj 2019

Professionshøjskolen Absalon oplever en stigende søgning til sine uddannelser i Kalundborg og har behov for mere plads. Derfor flytter en del af Absalons undervisning ind på Allikelund Gymnasium efter sommerferien.

Begge uddannelsesinstitutioner er glade for løsningen og ser nogle spændende perspektiver for et øget samarbejde fremover.

– Med den nye aftale får vi løst et konkret lokaleproblem, men det giver også nogle spændende perspektiver i forhold til den nye Biotekby, når vi flytter sammen der. Tilsammen vil vores uddannelser være med til at skabe et spændende og attraktivt uddannelsesmiljø i Biotekbyen og dermed for hele Kalundborg Kommune. Et uddannelsesmiljø med samarbejde på tværs af institutionerne og i tæt samarbejde med de lokale virksomheder, udtaler rektor for Absalon Camilla Wang.

Det er studerende fra Absalons biotek- og bioanalytikeruddannelse, der vil få gavn af de nye lokaler på Allikelund efter sommer.

Der er en række oplagte samarbejdsmuligheder mellem Allikelund Gymnasiums HTX og Absalons ingeniøruddannelser samt bioanalytikeruddannelse, da de har en fælles faglig profil inden for det tekniske, digitale og naturvidenskabelige område. En profil, som desuden understøttes af de lokale virksomheders behov – såvel som det nationale behov – for arbejdskraft inden for samme område.

EUC Nordvestsjælland ser frem til at tage imod de studerende:

– Da Absalon henvendte sig til mig og fortalte om deres udfordringer i forhold til manglende plads til deres undervisning frem til den planlagte flytning til Biotekbyen, var vi selvfølgelig interesserede i at være behjælpelige, fortæller direktør for EUC Nordvestsjælland Steffen Lund.

Absalon og EUC Nordvestsjælland har allerede gode erfaringer med at samarbejde bl.a. i forbindelse med lokale karrieredage, og til efteråret gennemføres et fælles naturvidenskabeligt undervisningsforløb.