Det nye skoleår er godt i gang, og det betyder også at det er tid til rektortimerne.

Hvert år holder rektor Karen Marie Christensen rektortime med samtlige klasser på EUD, EUX, HHX, HTX og K10. Rektortimen er typisk placeret i skoleårets første måneder, og allerede nu har flere klasser haft en time med rektor.

I 1.g handler timen om elevernes forventninger til skolen, til uddannelsen og til det at være gymnasieelev. Kort sagt – om alt det eleverne håber at kunne tage med sig efter to eller tre år på Allikelund.

Når eleverne går i 2.g og 3.g, handler det om, hvad de oplever fungere i klassen og på hele skolen, og hvad der ikke fungere, og i tilknytning hertil hvilke input eleverne har til forandringer, fornyelse og forbedringer.

Alle de spændende input fra rektortimen bliver noteret i rektors Kinabog, og herefter kommer disse input til at spille en rolle i udviklingen af Allikelund. Således er eleverne direkte med til at udvikle gymnasiet.

Ud over ovenstående, så har Karen Marie også et lille fagfagligt forløb med i øjeblikket, hvor eleverne får lidt mere viden om nudging. Som et led i at vi skal hjælpes ad med at spare på energien og holde Allikelund pæn og ren som sædvanlig, skal alle klasserne efterfølgende arbejde med nudging på Allikelund.

Et af de foreslåede tiltag fra HTX-klassen 2.x var at sætte klistermærker på stikkontakterne, således vi husker at slukke for strømmen. Henriette i administrationen var hurtig til at kreere klistermærkerne, så nu glæder vi os bare til de kommer!

Disse stickers ses her og snart på udvalgte lokationer på gymnasiet: