Det nye skoleår er kommet godt i gang, og det betyder også, at rektortimerne er i fuld gang.

Hvert år holder rektor Karen Marie Christensen rektortime med samtlige klasser på EUX, HTX og K10. Rektortimen er typisk placeret i skoleårets første måneder, og allerede nu har alle klasser fra K10 og EUX samt nogle klasser på HTX haft en time med rektor.

Rektortimer alle år
I 1.g handler timen om elevernes forventninger til skolen, til uddannelsen og til det at være gymnasieelev. Kort sagt – om alt det, eleverne håber at kunne tage med sig efter to eller tre år på Allikelund.

Når eleverne går i 2.g og 3.g, handler det om, hvad eleverne oplever, der fungerer i klassen og på hele skolen, og hvad der ikke fungerer – og i tilknytning hertil, hvilke input eleverne har til forandringer, fornyelse og forbedringer.

Alle de spændende input fra rektortimen bliver noteret i rektors kinabog, og herefter kommer disse input til at spille en rolle i udviklingen af Allikelund. Således er eleverne direkte med til at udvikle gymnasiet.

Den nye EUX-årgang i 1.o.

Eleverne fortæller…
I 1.o på EUX fortalte eleverne i deres rektortime, at de var blevet taget rigtig godt imod af lærerne og tutorerne på både første skoledag og også i de efterfølgende dage. De var alle enige om, at lærerne har en god humor, og at Allikelund Gymnasium er et hyggeligt og rart sted at være.

Som Patrick fra klassen fortalte:

– Jeg skal lige vænne mig til, at vi bliver behandlet som voksne (…) og vi har allerede lært meget i vores nye fag om bl.a. butiksspejlet, salgspladser og avance. Jeg har også allerede oplevet, at underviserne er rigtige gode til at vejlede, så jeg selv og min gruppe hurtigt kan komme i gang med at arbejde videre med vores opgaver.

EUX Business på Allikelund
Patrick og de andre elever i klassen læser på EUX Business – en ungdomsuddannelse, der giver mange muligheder og kompetencer inden for blandt andet kontor, handel, innovation og ledelse. Efter to år i skole får man studenterhuen og er klar til at komme ud i erhvervslivet på en toårig elevplads i en virksomhed.

Også eleverne fra HTX og 10K havde rigtig mange gode pointer fra rektormøderne, som rektor Karen Marie kan tage med videre i udviklingen af Allikelund Gymnasium.