Det nye skoleår er godt i gang, og det betyder også, at rektortimerne er i fuld gang. Hvert år holder rektor Karen Marie Bach Christensen rektortime med samtlige klasser på hele gymnasiet.

Timen er typisk placeret i skoleårets første måneder, og allerede nu har klasser fra EUD, EUX og HTX da også haft en time med rektor.

Er med til at udvikle gymnasiet
I 1.g handler timen om elevernes forventninger til skolen, til uddannelsen og til det at være gymnasieelev. Kort sagt om alt det, eleverne håber at kunne tage med sig efter to eller tre år på Allikelund.

Når eleverne går i 2.g og 3.g, handler det om, hvad eleverne oplever fungerer i klassen og på hele skolen, og hvad der ikke fungerer – samt i tilknytning hertil hvilke input eleverne har til forandringer, fornyelse og forbedringer.

Alle de spændende input fra rektortimen bliver noteret i rektors kinabog, og herefter kommer disse input til at spille en rolle i udviklingen af Allikelund. Således er eleverne direkte med til at udvikle gymnasiet.

Du er velkommen
I 1.O på EUX fortalte eleverne i deres rektortime, at de var blevet taget rigtig godt imod af lærerne og tutorerne på både første skoledag og også i de efterfølgende dage. De var alle enige om, at lærerne har en god humor, og at Allikelund Gymnasium er et hyggeligt og rart sted at være.

Nikolaj (tv. på billedet  ovenfor) fortalte eksempelvis:

− Vi bliver behandlet som voksne, og vi har allerede lært meget i vores nye fag om markedsføring på sociale medier samt økonomi. Jeg har også allerede oplevet, at underviserne er rigtige gode til at undervise og vejlede, så jeg selv og min gruppe hurtigt kan komme i gang med at arbejde videre med vores opgaver.

EUX Business på Allikelund
Nikolaj og de andre elever i klassen læser på EUD og overvejer at tage 2 år oveni – så han og de dermed bliver EUX-student. EUX Business er en ungdomsuddannelse, der giver mange muligheder og kompetencer inden for blandt andet kontor, handel, innovation og ledelse. Efter to år i skole får man studenterhuen og er klar til at komme ud i erhvervslivet på en toårig elevplads i en virksomhed.