Vision og værdier

For os på Allikelund Gymnasium er det vigtigt, at skolens vision og værdier er en integreret del af vores hverdag.

Vi har derfor altid vores vision og værdier med i arbejdet omkring vores skole, herunder omkring skabelsen af et godt studiemiljø og tilrettelæggelsen af spændende og udfordrende undervisningsforløb.

Vores vision er baseret på følgende:
  • Vi er en moderne uddannelsesinstitution med fokus på innovation og udvikling

  • Vi er lokalt forankret i Kalundborg, men vi har et internationalt udsyn

  • Vi har et tæt samspil med erhvervslivet

  • Vi arbejder målrettet med den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling

Værdier

For at nå skolens vision, har vi valgt tre særlige værdier, som vi gerne vil kendetegnes ved:
  • Professionalisme – Vi stiller høje faglige krav til os selv og til vores elever, og vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet og videregående uddannelsesinstitutioner.

  • Plads til udvikling og kreativitet – Vi skaber rammerne omkring en god og en tryg hverdag med plads til personlig udvikling og vækst.

  • Social ansvarlighed – Vi giver plads til den enkelte i fællesskabet, sikrer medindflydelse og stiller krav om selvstændighed og ansvar.