Vision og værdier

Allikelund Gymnasium er en moderne ungdomsuddannelsesinstitution. På skolen har vi tre gymnasiale uddannelser: HHX, HTX og EUX, og erhvervsuddannelser indenfor handel, kontor, service og event.

Vision

For os er det vigtigt, at skolens vision og værdier er en integreret del af vores hverdag. Vi har derfor altid vores vision og værdier med i arbejdet omkring vores skole, herunder omkring skabelsen af et godt studiemiljø og tilrettelæggelsen af spændende og udfordrende undervisningsforløb.

Vores vision er baseret på følgende:
  • Vi er en moderne uddannelsesinstitution med fokus på innovation og udvikling

  • Vi er lokalt forankret i Kalundborg, men vi har et internationalt udsyn

  • Vi har et tæt samspil med erhvervslivet

  • Vi arbejder målrettet med den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling

Vi er af den opfattelse, at en ungdomsuddannelse skal passe til samtiden og ruste eleven bedst muligt til fremtiden. Vi har derfor et moderne syn på uddannelse og dannelse, og det er vores mål, at vores elever bliver i stand til at medvirke som demokrater i en global verden i stadig forandring.

Vi er placeret i Kalundborg, og vi er en del af EUC Nordvestsjælland, der tilbyder gymnasieuddannelser, erhvervsuddannelser og kursusvirksomhed. Det er naturligt for os, at integrere erhvervslivet bedst muligt i skolens virke. Samtidig har vi ikke blot et regionalt og nationalt udsyn, vi forbereder også vores elever på de globale markeder og forskellige kulturer.

Vi arbejder målrettet med den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Vi tilbyder nogle såvel sjove som spændende år med oplevelser i fællesskab med andre unge, og med fokus på den enkelte elevs personlige udvikling.

Værdier

For at nå skolens vision, har vi valgt tre særlige værdier, som vi gerne vil kendetegnes ved:
  • Professionalisme – Vi stiller høje faglige krav til os selv og til vores elever, og vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet og videregående uddannelsesinstitutioner.

  • Plads til udvikling og kreativitet – Vi skaber rammerne omkring en god og en tryg hverdag med plads til personlig udvikling og vækst.

  • Social ansvarlighed – Vi giver plads til den enkelte i fællesskabet, sikrer medindflydelse og stiller krav om selvstændighed og ansvar.