Studierejser for HHX, HTX og EUX

På Allikelund Gymnasium arrangerer vi spændende, sjove og udfordrende studierejser:

Traditionelt kommer alle 1.g’erne (HHX og HTX) på en fælles studietur til York University, som Allikelund Gymnasium har et tæt og udbytterigt samarbejde med.

Endvidere arrangeres en fælles studietur med afsæt i uddannelsernes unikke profil (HHX, HTX og EUX), hvor der arbejdes med fagligt indhold og opgaver både før, under og efter selve turen. Destinationen for den fælles studietur besluttes af ledelse og undervisere. Den fælles studietur ligger sædvanligvis på 3. årgang/studiekompetenceåret.

De to typer studierejser – York-turen og den fælles studietur – planlægges med afsæt i undervisningens faglig mål og indhold, og når klasserne vender hjem anvendes turens erfaringer i forbindelse med bl.a. projekter og studieretningsopgaver. Når du rejser med Allikelund Gymnasium kan du derfor forvente at besøge både museer og seværdigheder ligesom virksomhedsbesøg af forskellig art har høj prioritet.

Yderligere ture og/eller ekskursioner tilrettelægges løbende i forhold til undervisningens planlægning og tilrettelæggelse.

Pris og betaling
York-turen (HHX og HTX) er typisk placeret i maj måned. Betalingen sker i rater og begynder i efteråret. Bemærk, at det indbetalte depositum ikke kan tilbagebetales, hvis eleven af en eller anden grund ikke kan deltage på studierejsen alligevel. Studierejsen til York forventes at koste max 5000 kr.

Den fælles studietur (HHX, HTX og EUX) er typisk placeret i uge 41. Betalingen sker i rater og begynder året forinden. Bemærk, at det indbetalte depositum ikke kan tilbagebetales, hvis eleven af en eller anden grund ikke kan deltage på studierejsen alligevel. Den fælles studietur forventes at koste max 4500 kr.

Bemærk, at studieture er en undervisningsaktivitet. Hvis en elev er forhindret i at deltage, vil der blive arrangeret anden undervisning for eleven.

Derudover skal det bemærkes, at eleven selv er ansvarlig for at tegne forsikringer i forbindelse med studieture på Allikelund Gymnasium.