Studieture på Allikelund Gymnasium
…for alle uddannelserne!

Der arrangeres studietur for alle klasser på K10, EUX, HHX og HTX. Rejsen for K10 foregår i begyndelsen af efteråret. EUX rejser på studieåret samtidig med de andre 3.g klasser på HHX og HTX. HHX og HTX tilbydes også en mindre studietur i foråret i 1.g. Alle rejserne går typisk til et europæisk land, hvor to af klassens lærere sammen med eleverne er nået til enighed om en destination. Der bliver lagt et program for faglige aktiviteter i de fag, klassen har de to lærere til samt andre fag, hvis klassens undervisere finder dette relevant. Studieturene omfatter et fagligt og kulturelt program af cirka 5 dages varighed.

Elever er ikke forpligtede til at deltage i studieture. Hvis en elev ikke deltager, tilbyder skolen et alternativ til dette.

Informationer vedr. studieture

Der skal sikres et højt informationsniveau. Informationsbreve stiles til elever og forældre/værge, og de sendes til forældres/Værges og elevers e-Boks af skolen. Alle informeres skriftligt om betalingsfrister og om, hvordan betalingen foregår.

Økonomi
Generelt forsøger vi at arrangere studieture inden for en beløbsgrænse, hvor de allerfleste kan være med. Eleverne informeres om rejsens pris i god tid. Eleverne indbetaler til turen på skolens konti. Det endelige regnskab udarbejdes af rejselærerne. Er der penge til overs udbetales de til hver enkelt elev senest 4 uger efter hjemkomst.

Udstyr til studieturen
Hvis studieturen indebærer aktiviteter, der kræver særligt udstyr, som ski, vandrestøvler, rygsæk, gives eleverne besked om dette i god tid.

Transport
Der informeres om transportformen i god tid. Ofte benyttes bus, tog og/eller fly.

Forplejning
Eleverne gøres opmærksom på hvilke måltider, de selv skal betale. Normalt er morgenmad inkluderet.

Medicin og sygdom
Eleverne skal skriftligt via Lectio informere rejselærere om medbragt medicin og sygdomme 2 uger inden afrejsedato.

Elever som ikke har dansk pas
Rejselærerne undersøger i god tid før rejsen, om der er elever i klassen, som ikke har dansk pas. Rejselærerne sikrer sammen med eleven, at eleverne kommer i gang med at skaffe sig:

Pas (NB! Det kan tage lang tid.)
Ud- og tilbagerejsetilladelse (for elever med opholdstilladelse med ikke dansk statsborgerskab)
Visum

Forsikringer

Allikelund Gymnasium må ikke tegne forsikringer, så eleverne er ikke forsikrede via skolen. Det er derfor vigtigt, at eleverne selv er forsikret. Eleverne skal medbringe det blå EU-sygesikringskort, og eleverne skal have en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker hjemtransport i tilfælde af sygdom. Eleverne bedes medbringe relevant telefonnummer og policenummer i forhold til forsikringen på rejsen. En almindelig husstandsforsikring dækker normalt tyveri af genstande.

Retningslinjer vedr. tilbagebetaling

Ved en elevs selvforskyldte rejseafbud tilbagebetales betalingen normalt ikke. Hvis rejseafbuddet sker, så der kan søges og ske tilbagebetaling fra rejseselskab mv., tilbagebetales det relevante beløb. Allikelund Gymnasium bestræber sig på at bestille pakkerejser, så eventuelle aflyste rejser i størst muligt omfang dækkes af rejsegarantifonden. Hvis en aflyst rejse dækkes af rejsegarantifonden, er der tilbagebetaling.