Samarbejde med erhvervslivet

Vi arbejder tæt sammen med det lokale erhvervsliv.

På Allikelund Gymnasium ønsker vi, at undervisningen tager udgangspunkt i de nyeste tendenser i samfundet omkring os – og det er helt centralt for os at følge med udviklingen i erhvervslivet. Derfor ser vi samarbejdet med erhvervslivet som en vigtig del af skolens aktiviteter – det gælder både for HHX, HTX, EUD og EUX.

Hos os har det lokale erhvervsliv mulighed for at dele ud af deres erfaringer, men samtidig også mulighed for at indgå i et samarbejde med en gruppe af vores elever eller en hel klasse. Vi samarbejder løbende med erhvervslivet omkring undervisningen – det gælder f.eks. i forbindelse med besøg af gæstelærere, virksomhedsbesøg, studieprojekter mv. Det vigtige for os er, at eleverne får en smagsprøve på, hvad det vil sige at arbejde i erhvervslivet, og at eleverne samtidig får mulighed for at relatere deres fag og projekter til virkeligheden. Samtidig får det lokale erhvervsliv mulighed for at få indblik i de unge, deres uddannelse – og hvem ved – måske finde en kommende medarbejdere.

I dag samarbejder vi bl.a. med virksomheder om:
  • Innovatioscamps

  • Gæstelærere (foredrag)

  • Virksomhedsbesøg

  • Casevirksomhed

Har du eller din virksomhed lyst til og mulighed for at samarbejde med os om et af ovenstående punkter (eller noget helt andet), er du meget velkommen til at kontakte os.

Mulighed for tæt partnerskab

Vi ønsker også at indgå tættere partnerskaber med virksomheder, hvor vores partnerskab kan strække sig over en længere periode, og involvere flere forskellige faglige vinkler på de problemstillinger, som din virksomhed arbejder med. Hvis du ønsker, at høre mere om mulighederne for et partnerskab, er du også velkommen til at kontakte os.