Allikelund Gymnasium i tal

På Allikelund Gymnasium holder vi øje med kvaliteten. For os betyder kvalitet, at vi hele tiden måler vores resultater, overvejer om vi ikke kan gøre det bedre og iværksætter forandringer, så vi hele tiden holder kvaliteten i top på vores gymnasium.

Elevtrivselsundersøgelse

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se nøgletal for elevernes trivsel på Allikelund Gymnasium. Trivselsundersøgelsers resultater sammenlignes også med tallene på landsplan.

Se elevtrivselsundersøgelsen her.

Kvalitetssikring

På Allikelund Gymnasium ser vi evaluering som en ressource, der har betydning for, at vi kan skabe et fagligt stærkt og levende læringsmiljø med fokus på pædagogisk udvikling og elevernes trivsel. Vores system til kvalitetssikring omfatter løbende evaluering af undervisning, trivsel, faglig udvikling og pædagogiske indsatsområder.

Evalueringerne omfatter bl.a. en årlig elevtrivselsundersøgelse, vurdering af undervisnings- og arbejdsmiljø samt undervisningsevaluering. Desuden analyserer vi skolens nøgletal i forhold til bl.a.  eksamensresultater, gennemførsel og frekvens for overgang til videregående uddannelse. Evalueringerne gennemføres og bearbejdes med inddragelse af elever og medarbejdere og resulterer i en skriftlig opfølgningsplan. OG’s evalueringsplan og opfølgningsplan kan ses nedenfor.

Det lovmæssige grundlag for Allikelund Gymnasiums kvalitetssikringsarbejde tager udgangspunkt i:

– Lov om gymnasiale uddannelser § 71

– Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §5, §19 og § 59-63

Læs Allikelund Gymnasiums selvevaluerings- og opfølgningsplan for skoleåret 2022/23 her.