Innovation

Meget mere end et buzzword
Innovation er et krav, som du som fremtidens medarbejder kommer til at møde, uanset hvor du starter dit arbejdsliv. Derfor er innovation også en vigtig del af vores undervisning.

Innovative arbejdsformer på alle vores uddannelser
Du kan vælge det specifikke fag Innovation, men de innovative arbejdsformer indgår i alle fag og uddannelser på skolen. Både på Handelsgymnasiet, Det Tekniske Gymnasium og på EUX og EUD er det nemlig et krav, at eleverne stifter bekendtskab med innovation og iværksætteri.

På HHX og HTX betyder dette, at du som elev kommer til at arbejde med innovative processer allerede i løbet af det første halvår på skolen,  uanset hvilken studieretning du vælger.

På EUD og EUX vil du også blive præsenteret for adskillige projekter, hvor innovation og iværksætteri er i centrum.

Samarbejde med erhvervslivet
Virksomhedssamarbejde er en væsentlig del af en gymnasial uddannelse. På både HHX, HTX, EUX og EUD er det et krav, at uddannelserne gennemføres med fokus på erhvervsmæssige perspektiver.

Derfor foregår en stor del af innovationen på Allikelund Gymnasium i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Vi inviterer virksomheder ind til innovationscamps eller besøger virksomhederne på deres hjemmebane.

Læs mere om Allikelunds samarbejde med erhvervslivet