Loading...
//Adgangskrav
Adgangskrav 2018-12-20T13:37:20+00:00

Adgangskrav

For at være sikker på at blive optaget på HTX skal du være erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:
  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse

  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler

  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk)

Opfylder du ikke ovenstående krav, eller er du ikke blevet vurderet som uddannelsesparat, skal du til optagelsesprøve. Du får besked direkte fra os, og det finder sted i løbet af foråret. Det tager et par timer og foregår som en lille mundtlig prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Læs mere her.

Ansøgning

Du finder optagelsesskemaet på www.optagelse.dk. Har du spørgsmål til, hvordan du udfylder skemaet så kontakt en af vores studievejledere. Du kan også finde en vejledning her. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Send din ansøgning til
J. Hagemann-Petersens Allé 22,
4400 Kalundborg