Loading...
//Adgangskrav
Adgangskrav 2019-02-05T09:50:59+00:00

Adgangskrav

For at være sikker på at blive optaget på HHX skal du være erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:
  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse

  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler

  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk)

Opfylder du ikke ovenstående krav, eller er du ikke blevet vurderet som uddannelsesparat, skal du til optagelsesprøve. Du får besked direkte fra os, og det finder sted i løbet af foråret. Det tager et par timer og foregår som en lille mundtlig prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Du kan læse mere her.

Ansøgning

Du søger om optagelse på optagelse.dk. På denne kan du også finde en vejledning til at ansøge. Du er også altid velkommen til at kontakte vores studievejledning for at få hjælp.

Send din ansøgning til
J. Hagemann-Petersens Alle 22,
4400 Kalundborg