Praktikplads og skolepraktik

Vær opmærksom på, at der udbydes skolepraktik på de fleste af EUC Nordvestsjællands uddannelser.

Praktikplads

Det er en del af en erhvervsuddannelse, at du skal i praktik i en virksomhed, der svarer til din uddannelse. Når du er i praktik, bliver du ansat i en virksomhed, der betaler dig elevløn. Du indgår hermed i virksomhedens daglige arbejde og lærer, hvordan det virkelige arbejdsliv ser ud indenfor din branche.

Du har to muligheder for at komme i praktik:
  1. Du finder en virksomhed, der vil ansætte dig som elev
  2. Du tager imod tilbuddet om skolepraktik

Uddannelsesaftale

Når du og en virksomhed er enige om at indgå en aftale om din praktiske del af uddannelsen, skal der udfærdiges en uddannelsesaftale. Aftalen sikrer at gældende love og regler bliver overholdt.

Skolepraktik

For at blive optaget i skolepraktik, skal du opfylde nogle særlige kriterier kaldet EMMA-kriterierne.
E Egnet: består man sit grundforløb er man automatisk egnet til skolepraktik.
M Mobil geografisk: søge elevpladser i et stort geografisk område.
M Mobil fagligt: søge lærepladser indenfor andre specialer, som dit grundforløb giver adgang til.
A Aktiv søgende: have søgt 5 elevpladser inden du afslutter dit grundforløb og derefter ydereligere 10 ansøgninger og afslag oploades på www.elevplan.dk.

Fra august 2015 er der uddannelsesgaranti på de fleste erhvervsuddannelser. Det vil sige, at når du har bestået grundforløbet, er der en skolepraktikplads til dig, hvis du ikke har en praktikplads.