EUX: Sådan er uddannelsen opbygget

Opbygningen af EUX ligner andre erhvervsuddannelser, men du har mange flere fag og på et højere niveau.

Grundforløb 1 – Valg af fagretning

På grundforløb 1 vælger du en fagretning. Her er fagene generelle erhvervsfag og almene fag. Grundforløb 1 er kun for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller som har afsluttet folkeskolen for max 1 år siden. Du kan kun starte på grundforløb 1, én gang. Til EUX Business tilbyder vi fagretningen EUX handel og kontor.

Grundforløb 2 – Valg af uddannelsesretning

Efter grundforløb 1 skal du starte på grundforløb 2. Her vælger du uddannelsesretning. Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen (eller max. 1 år efter) starter du direkte på grundforløb 2. Forløbet tager 20 uger. På Allikelund Gymnasium kan du vælge følgende retninger:

 • Detail med specialer
  Du får fokus på salg, kundebetjening, indkøb af varer, butiksindretning m.m. Du kan afslutte med et af specialerne: Salgsassistent med/uden profil, Dekoratør/Visual Merchandiser, Blomsterdekoratør, Digital handel eller Convenience med/uden profil.

 • Handel med specialer
  Du kommer især til at arbejde med salg og indkøb mellem virksomheder samt logistik. Du kan afslutte med et af specialerne: Salgs- eller handelsassistent, Indkøbsassistent, Logistikassistent eller Digital handel – B2B.

 • Kontor med specialer
  Du arbejder med kundeservice, markedsføring, økonomi og informationsopgaver. Du kan afslutte med et af specialerne: Administration, Advokatsekretær, Lægesekretær, Offentlig administration, Revision, Spedition og shipping eller Økonomi.

 • Finans med specialer
  Du lærer at hjælpe kunder med deres økonomi. På skolen lærer du f.eks. om dankort, lønkonto, lån og opsparing. Du lærer også om forsikringer, og om hvordan du bruger it i det daglige arbejde. Du kan afslutte med et af specialerne: Bank & Realkredit, Liv & Pension eller Skadesforsikring.

Studieår

Efter grundforløbet starter du på studieåret. Her har du gymnasiale fag i kombination med de erhvervsspecifikke fag og valgfag. Efter at studieåret er bestået, kan du læse videre på både korte og mellemlange videregående uddannelser samt professionshøjskoler. Du kan også vælge at fortsætte til hovedforløbet.

Hovedforløb

På hovedforløbet vil du skiftevis være i praktik i den virksomhed, som du har en uddannelsesaftale med, og på skolen. Hovedforløbet varer 2 år, og du får elevløn, mens du er i praktik. Efter hovedforløbet har du afsluttet hele EUX-uddannelsen og kan læse videre på alle videregående uddannelser.

Nogle spørgsmål?

Så kan du altid kontakte:

Kamilla Schmidt Riise
Studievejleder for EUX & EUD
Tlf: 30 70 18 67
Mail: kaje@eucnvs.dk