Fag og projekter

Vi tilbyder EUX-uddannelsen Business

EUX Business

Undervisningen i et eux-forløb er en blanding af gymnasiale dele og erhvervsuddannelsesdele.

EUX Business handler om handel, administration og økonomi. Derfor har du både ”klassiske” fag som dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt nye, spændende, målerettede fag som afsætning, erhvervsøkonomi, finansiering, it og organisation.

Som på andre gymnasieuddannelser, afslutter du dine fag på A, B eller C niveau, alt efter fagets størrelse og omfang.