Brobygning på eux

Formål

Formålet er at give dig viden om uddannelserne samt at du skal prøve at være elev på en merkantil indgang. Vi har bl.a. undervisning i fag som afsætning, erhvervsøkonomi og it. Desuden vil du få vejledning om de merkantile erhvervsuddannelser, så du kan få mere viden om dit uddannelsesvalg. Du vil blive undervist i en klasse, du vil tale med elever, der allerede går på skolen og følge evt. undervisningen i en klasse.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du deltager aktivt og åbent i undervisningen. Det betyder blandt andet, at du kommer til tiden og er parat til at samarbejde med andre.

Indhold

Eux er en 2-årig gymnasial uddannelse til dig, der ønsker at arbejde med handel, detail, event, finans eller kontor. Uddannelsen er målrettet dem, som har mod på at tage to uddannelser på én gang: en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Med en eux opnår du kompetencer på højt niveau inden for salg, marketing og økonomi samtidig med at du afslutter matematik, dansk, samfundsfag og engelsk på gymnasialt niveau.

Arbejdsform

Dagene vil forløbe som en blanding af klasseundervisning, par- og gruppearbejde og projektarbejde.

Mødetid

Du skal møde klokken 8.15 og tage plads i skolens store fællessal. Her vil du blive hentet af en studievejleder eller lærer. Det er vigtigt, at du kommer til tiden, da du skal følges med klassen hen til jeres lokale. Hvis du alligevel kommer for sent, skal du henvende dig på kontoret. Så følger de dig ned til resten af holdet.

Kantine

Du kan købe mad i kantinen eller tage din egen madpakke med.

Øvrige informationer

Du må meget gerne medbringe din bærbare pc eller tablet. Der er mødepligt, og bliver du syg eller forhindret i at komme, skal du kontakte Henriette Rosfort på tlf. 72 29 05 12. Din skole får besked, hvis du ikke møder.