Om EUX Business

Klik på billedet og læs vores nye EUX-folder 

Det unikke ved EUX er, at du får to uddannelser i én.

Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasial påbygning. Med en eux eksamen er du både student og har en erhvervsuddannelse.

Som elev på EUX Business på Allikelund Gymnasium får du mulighed for at specialisere dig indenfor en specifik uddannelsesretning. Du kan vælge mellem retningerne Detail, Handel, Event, Kontor og Finans. Under hver retning er der forskellige specialer. Læs mere om retningerne her.

Opbygning

EUX Business er delt op i grundforløb 1 (valg af fagretning), grundforløb 2 (valg af retning), et studieår og hovedforløb. Læs mere om opbygningen her.

Uddannelsen

I løbet af de to første år får du fag på højt gymnasialt niveau. Du får fag som dansk og engelsk, men du har også mulighed for at få fag som afsætning og innovation. På EUX Business kan du vælge netop de fag, som interesserer dig mest, samtidig med at du vil få kompetencer, der er efterspurgte af erhvervslivet.

Læs videre

Ønsker du at læse videre, sker dette på lige fod med andre gymnasiale uddannelser. Fordelen for dig er, at du kan omsætte teori til praksis. Du kan fx læse videre på en kort videregående uddannelse til: handelsøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom.

Du kan også tage en professionsuddannelse til fx pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver eller folkeskolelærer eller en lang videregående uddannelse til revisor eller HA (erhvervsvidenskabelig afgangseksamen).