Om EUX Business

Tag to uddannelser i én
EUX er en erhvervsuddannelse med gymnasial påbygning. Med en EUX-eksamen er du derfor både student og har en erhvervsuddannelse.

Specialisér dig indenfor en uddannelsesretning
Som elev på EUX Business på Allikelund Gymnasium får du mulighed for at specialisere dig indenfor en specifik uddannelsesretning. Du kan vælge mellem disse retninger:

  • Detail
  • Handel
  • Event
  • Kontor
  • Finans

Under hver retning er der forskellige specialer.

Læs mere om retningerne

Sådan er EUX bygget op
EUX Business er delt op i

  • grundforløb 1 (valg af fagretning)
  • grundforløb 2 (valg af retning)
  • et studieår
  • et hovedforløb

Læs mere om opbygningen

Vælg fag, der interesserer dig
I løbet af de to første år får du fag på højt gymnasialt niveau. Du får fag som dansk og engelsk, men du har også mulighed for at få fag som afsætning og innovation.

På EUX Business kan du vælge netop de fag, som interesserer dig mest, samtidig med at du vil få kompetencer, der er efterspurgte af erhvervslivet.

Giver adgang til videregående uddannelser og professionsuddannelser
Ønsker du at læse videre, sker dette på lige fod med andre gymnasiale uddannelser. Fordelen for dig er, at du kan omsætte teori til praksis. Du kan fx læse videre på en kort videregående uddannelse til: handelsøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom.

Du kan også tage en professionsuddannelse til f.eks. pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver eller folkeskolelærer eller en lang videregående uddannelse til revisor eller HA (erhvervsvidenskabelig afgangseksamen).

LÆS VORES EUX BUSINESS-BROCHURE

Emilie 20 år: – Fremtiden er DIN med en EUX Business!
LÆS MERE HER

Tal med vores studievejleder:

Kamilla Schmidt Riise
Studievejleder for EUX & EUD
Tlf: 30 70 18 67
Mail: kaje@eucnvs.dk

Uddannelser på Allikelund:

Uddannelser | Allikelund Gymnasium