Undervisningsplaner

En undervisningsplan giver dig et overblik over indholdet i din uddannelse, herunder hvilke fag du skal have og på hvilket niveau.

Den lokale undervisningsplan på uddannelsesniveau
Selve uddannelsen EUD på Allikelund.

Den lokale undervisningsplan på skoleniveau
Generelt for EUD og EUX på Allikelund.