EUD: Sådan er uddannelsen opbygget

En erhvervsuddannelse er delt op i to grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløb 1 – Valg af fagretning

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller har du været ude af folkeskolen i max. et år, skal du starte på grundforløb 1.

På Allikelund Gymnasium kan du vælge fagretningen ”Innovation, Business and IT”.

Grundforløb 1 tager 20 uger.

Grundforløb 2 – Valg af uddannelsesretning

Efter grundforløb 1 skal du starte på grundforløb 2. Her vælger du uddannelsesretning (Handel, Detail eller Event).

Du starter direkte på grundforløb 2, hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen (eller max. 1 år efter).

Grundforløb 2 tager 20 uger.

På Allikelund Gymnasium kan du vælge følgende retninger:

  • Detail med specialer
    Du får fokus på salg, kundebetjening, indkøb af varer, butiksindretning m.m. Du kan afslutte med et af specialerne: Salgsassistent med/uden profil, Dekoratør/Visual Merchandiser, Blomsterdekoratør, Digital handel eller Convenience med/uden profil.

  • Handel med specialer
    Du kommer især til at arbejde med salg og indkøb mellem virksomheder samt logistik. Du kan afslutte med et af specialerne: Salgs- eller handelsassistent, Indkøbsassistent, Logistikassistent eller Digital handel – B2B.

  • Event
    Du arbejder med at planlægge messer, kongresser, festivaler og andre aktiviteter. Du kan afslutte med specialet Eventkoordinator.

Vi udbyder også retningerne Finans og Kontor, men disse kan kun tages som EUX – læs mere her.

Grundforløb 2 starter op d. 17. januar 2022: Læs mere

Hovedforløb

Efter grundforløb 2 skal du ud i et hovedforløb, hvor du veksler mellem at være elev i en butik/virksomhed og være på små korte skoleophold. Hovedforløbet tager typisk 2 år. Du skal have en elevplads eller have sagt ja til skolepraktik, hvis du skal fortsætte på hovedforløbet.

Når du har bestået din svendeprøve på hovedforløbets sidste del, får du dit svendebrev. Du er nu klar til at tage ud på arbejdsmarkedet eller du kan vælge at læse videre.

Læs videre

Ønsker du at læse videre kan du f.eks. tage en kortere videregående uddannelse (erhvervsakademi) til: handelsøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom.