Brobygning på eud

Formål

Formålet er at give dig viden om uddannelserne samt at du skal prøve at være elev på en merkantil indgang. Vi har bl.a. undervisning i fag som afsætning, erhvervsøkonomi og it. Desuden vil du få vejledning om de merkantile erhvervs-uddannelser, så du kan få mere viden om dit uddannelsesvalg. Du vil blive undervist i en klasse, du vil tale med elever, der allerede går på skolen og følge evt. undervisningen i en klasse.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du deltager aktivt og åbent i undervisningen. Det betyder blandt andet, at du kommer til tiden og er parat til at samarbejde med andre.

Indhold

EUD består af grundforløb 1 og grundforløb 2, og er for dig, der vil gøre karriere i erhvervslivet. Her arbejdes teoretisk og praktisk med samfundsmæssige og aktuelle problemstillinger, som retter sig mod erhvervslivet. Efter grundforløbene har du følgende uddannelsesmuligheder: Salgsassistent med specialer, handel med specialer og eventkoordinator.

Arbejdsform

Dagene vil forløbe som en blanding af klasseundervisning, par- og gruppearbejde og projektarbejde.

Mødetid

Du skal møde klokken 8.15 og tage plads i skolens store fællessal. Her vil du blive hentet af en studievejleder eller lærer. Det er vigtigt, at du kommer til tiden, da du skal følges med klassen skal hen til jeres lokale. Hvis du alligevel kommer for sent, skal du henvende dig på kontoret, så følger de dig ned til resten af holdet.

Kantine

Du kan købe mad i kantinen eller tage din egen madpakke med.

Øvrige informationer

Du må meget gerne medbringe din bærbare pc eller tablet. Der er mødepligt, og bliver du syg eller forhindret i at komme, skal du kontakte Henriette Rosfort på tlf. 72 29 05 12. Din skole får besked, hvis du ikke møder.