Om EUD Business

Klik på billedet og læs vores nye EUD-folder

Praksisnær erhvervsuddannelse
Som elev på EUD Business på Allikelund Gymnasium veksler du mellem undervisning på skole og praktikperioder.

Du får mulighed for at specialisere dig indenfor en specifik uddannelsesretning, hvor du kan vælge mellem Detail, Handel og Event. Under hver retning er der forskellige specialer.

Læs mere om retningerne her.

Vi udbyder også retningerne Kontor og Finans, men de kan kun tages som EUX – læs mere her.

Opdelt i to grundforløb og ét hovedforløb
EUD Business er delt op i

  • grundforløb 1 (valg af fagretning)
  • grundforløb 2 (valg af uddannelsesretning)
  • hovedforløb.

Læs mere om opbygningen her.

Udfordrende, varieret og virksomhedsnær
Med en EUD Business får du en udfordrende og varieret uddannelse, hvor tiden som elev ude i en virksomhed eller en butik er en stor del af uddannelsen.

På Allikelund Gymnasium samarbejder vi med en række lokale virksomheder og butikker – et tæt samarbejde, der kombinerer teori og praksis. Endvidere får du en række erhvervsrettede fag, der giver indblik i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer.

Fortsæt på en erhvervsakademi-uddannelse
Ønsker du at læse videre, kan du f.eks. tage en kortere videregående erhvervsakademi-uddannelse til handelsøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom.