Snart kommer der over 100 nye elever på Allikelund Gymnasium, og det er noget, der vækker glæde rundt omkring på skolen, hvor uddannelserne HHX, HTX, EUX, EUD og K10.

Rektor Karen Marie Bach Christensen stod således med et stort smil på parkeringspladsen i det smukke forårsvejr og fortæller med glæde:

– Vi er så stolte over, at mere end 100 elever har valgt at tage deres uddannelse her hos os på Allikelund Gymnasium. Jeg tror, at denne markante fremgang skyldes, at vi har et rigtig godt og sundt studiemiljø, som er kendetegnet ved gode venskaber, respekt og tolerance eleverne imellem.

– Desuden er underviserne meget dygtige til at løfte elevernes faglige niveau. Og ikke nok med det, så er de også oprigtige interesserede i den personlige relation til eleverne, lyder det fra rektor.

Karen Marie beskriver, hvordan Allikelund både har fokus på elevernes faglighed og deres generelle trivsel. I det tilfælde, hvor en elev har brug for særlig støtte, har de et helt team af medarbejdere, der er klar til at hjælpe. Et team bestående af studievejleder, mentorer og en velfungerende psykologordning. Samtidigt beskriver Karen Marie, at de har en række talenttilbud for de elever, som gerne vil udfordres lidt ekstra og eventuelt vil deltage i forskellige faglige konkurrencer.

Den 3-årige HHX er tilbage på Allikelund
Og det får de mange nye elever mulighed for, hvis de har lyst. Da muligheden for at søge ind på optagelse.dk, lukkede søndag 1. marts kl. 23.59, stod det nemlig klart, at Allikelund får en stor tilgang af elever til skoleåret 2020/21. Og det betyder samtidig, til stor glæde på Allikelund, at der er nok ansøgere til at oprette en HHX-klasse.

HHX er en forkortelse for Højere Handelseksamen, og den tager 3 år. Eleverne får præcis det samme faglige niveau som det almene gymnasium STX og det tekniske gymnasium HTX, og en del af fagene er de samme på de tre uddannelser – herunder en række af de almendannende.

På HHX kommer eleverne til at beskæftige sig med blandt andet innovation, virksomhedsøkonomi, kulturforståelse, afsætning, sprog og international økonomi. HHX-fagrækken gør de unge klar til at gå direkte ud i den virkelige verden og omsætte teori til praksis i form af en trainee-stilling (en form for lærerplads for HHX-studenter) og hermed er de færdiguddannede. Denne mulighed er helt særlig for HHX, da den ikke gælder nogle af de andre gymnasiale uddannelser. Men den unge kan også vælge at læse videre på drømmestudiet, hvad enten det er en kort, mellemlang eller en lang videregående uddannelse. HHX-studentereksamen giver nemlig adgang til professionshøjskoler, universiteter, seminarer, erhvervsakademier eller en karriere direkte i erhvervslivet.

Plads til at tænke stort
Med andre ord åbner den – ligesom resten af uddannelserne på Allikelund – mange døre. For undervejs i din uddannelse får du mulighed for at prøve dine egne tanker og idéer og bliver klar til lige netop den vej, du vil gå.

– På Allikelund er der plads til at tænke stort, og når eleverne forlader Allikelund, er de voksne mennesker, som er klædt på til videreuddannelse samt til at indtage verden som arbejdsplads, forklarer Karen Marie.

Afslutningsvis slår Karen Marie fast, at selvom Allikelund har oplevet en rigtig god søgning, så er der stadig plads til flere. Så når de sidste uafklarede elever i Kalundborg Kommune skal finde frem til, hvor de skal høre til efter sommerferien, så er tilbuddene på Allikelund en oplagt mulighed – herunder et tiende skoleår på K10 med rækken af nye og spændende linjefag eller måske en erhvervsuddannelse (EUD).

Læs historien på Tv-Kalundborg