10. april 2019 tiltrådte Karen Marie Bach Christensen som ny rektor på Allikelund Gymnasium, og hun har et klart mål: Allikelund Gymnasium skal være et attraktivt uddannelsestilbud for de unge i Kalundborg Kommune. Allikelund udbyder gymnasiale uddannelser, og derudover kan man også få en erhvervsuddannelse inden for handel, detail og kontor.

– Fælles for uddannelserne er, at Allikelund Gymnasium er dygtig til at arbejde med praksisnær undervisning, og det skal vi have meget mere af, fortæller nyansatte rektor Karen Marie Bach Christensen og uddyber:

– Min erfaring viser, at når teori kobles med praksis, så giver det en positiv forskel i elevernes indlæring.

Har været PR-leder
Karen Marie har læst cand. merc. på Aalborg Universitet, og hun har 18 års undervisningserfaring både på gymnasialt- og erhvervsskoleniveau. Hun er 44 år og kommer fra Slotshaven Gymnasium. Sideløbende med undervisningen har hun varetaget forskellige ledelsesopgaver bl.a. som PR-leder for gymnasiet.

Vigtigt med et stærkt samarbejde
Gennem årene har hun udviklet og været tovholder på mange forskellige fag-faglige og pædagogiske projekter og i den forbindelse stået for et tæt samarbejde med grundskolerne såvel som erhvervslivet.

– Jeg glæder mig meget til at tiltræde som rektor og ser frem til at samarbejde med både undervisere og elever. Jeg har en helt klar holdning til, at trivsel skal være i fokus på alle niveauer, idet dette er grundstenen for gode læringsfællesskaber og dermed også for udvikling, fortæller den nye rektor.

Privat er Karen Marie gift med Caspar, som er erhvervskonsulent i Holbæk Erhvervsforum. Sammen har de Marius og Johan på 7 og 11 år. Direktør for EUC Nordvestsjælland Steffen Lund udtaler:

– Vores nye rektor Karen Marie er en nærværende og udadvendt leder, som er stærk i kommunikation og formidling samt til at se nye muligheder.

Steffen Lund og de ansatte på Allikelund Gymnasium ser frem til, at deres nye rektor begynder, og de er ikke i tvivl om, at Allikelund vil vækste med Karen Marie som rektor.