Mulighed for socialpædagogisk støtte

Når du starter på Allikelund Gymnasium, bliver du budt hjerteligt velkommen af vores team af mentorer. Lige fra første dag står de klar til at vise dig skolen og fortælle om, hvordan det er at gå i gymnasiet – både med hensyn til det faglige og det sociale.

Derudover står vores skare af lærere også altid klar til at vise skolen frem og tale om uddannelser.

Men det er langt fra det eneste, du kan læne dig opad, når du starter på enten HHX, HTX, EUX eller EUD hos os i Kalundborg.

Få socialpædagogisk støtte
Du kan nemlig fx også søge om socialpædagogisk støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk udfordring, som kan have betydning for din studietid. Det kan blandt andet være, hvis du er ordblind.

Afhængigt af hvilken udfordringer du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Nedenfor kan du læse retningslinjerne omkring det at søge socialpædagogisk støtte.

Betingelser

For at få specialpædagogisk støtte skal du opfylde nogle generelle betingelser. Du skal:

  • have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre (fx. ADHD-diagnose eller autisme)
  • være optaget på en ungdomsuddannelse, der kan ydes specialpædagogisk støtte til
  • være uddannelsesaktiv

Sådan søger du

Rent konrekt skal du søge om støtten på Allikelund Gymnnasium ved at henvende dig til din studievejleder. Her vil I sammen tage en snak om, hvilke vanskeligheder og udfordringer du som elev oplever i forbindelse med din uddannelse.

Forbered dig på samtalen

Inden du taler med studievejlederen, kan du tænke over:

  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
  • hvorfor du tror, at du ikke kan det
  • hvilken støtte, du vil have brug for

Ansøgning

Hos studievejlederen skal I sammen udfylde en bemyndigelseserklæring om, at du er elev på den pågældende uddannelse, og at du har et støttebehov. I skal beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning og søger om støtte hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen træffer afgørelse i sagen. Dit uddannelsessted giver dig besked, når der er truffet en afgørelse, og du vil også modtage et brev i din e-boks. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/værge også få en meddelelse om afgørelsen via dit uddannelsessted.

Hvis styrelsen bevilger støtte, sørger uddannelsesstedet for at bestille støtten.

Har du nogle spørgsmål til socialpædagogisk støtte, ansøgningen eller andet, kan du altid kontakte vores studievejledere.