En række elever fra Allikelund Gymnasium har det sidste stykke tid arbejdet med det lokale erhvervsliv. Og netop det praksisnære motiverer og ruster eleverne til virkeligheden og tiden efter gymnasiet.

– Det er spændende at arbejde med virkelige virksomheder. Man kan ikke bare aflevere noget halvt færdigt. Det giver mere pres på, lyder det blandt andet fra Karl Emil Tølbøll, der går i 3.g på Allikelund Gymnasium.

Har arbejdet med tre virksomheder
Her har eleverne afsluttet et projekt om branding, hvor de skulle udarbejde et minimagasin, der profilerede tre udvalgte, lokale virksomheder: LOF Kalundborg, Restaurant Gisseløre og Multidroner Aps. Opgaven gav eleverne mulighed for at snuse til arbejdet med design og kommunikation i virkelighedens verden.

– Det var en opgave, hvor eleverne fik meget ansvar. De skulle selv kontakte virksomhederne, booke møder og projektstyre, ligesom på et rigtigt reklamebureau. Det var dejligt at se, at de voksede med opgaven, fortæller Jacob Majlykke, lektor i Kommunikation & IT på Allikelund Gymnasium.

Elever fra Allikelund Gymnasium fremlægger deres profilmagasin for LOF-skoleleder Karina Vincentz.

Tilfredse virksomheder
Blandt de deltagende virksomheder var der også begejstring:

– Vi havde meget fornøjelse af de unge mennesker. Vi spurgte, om vi måtte bruge magasinet. Vi sendte det derfor ud med vores nyhedsbrev til vores kursister og har lagt det på vores hjemmeside så flere kunne se, hvad de havde lavet. Vi har fået positiv feedback på det, fortæller Karina Vincentz, skoleleder, LOF Kalundborg.

Peter Bjørn Nielsen, ejer af Multidroner Aps, fortæller videre:

– Det har været super fint at være en del af, og det var engagerede og nysgerrige elever.

Ruster til virkeligheden
Ifølge Karen Marie Bach Christensen, rektor på Allikelund Gymnasium, er det vigtigt for eleverne at prøve kræfter med virkelighedsnære opgaver:

– Det praksisnære er afgørende for de uddannelser, vi har på Allikelund. Det er vores mål at ruste eleverne til det virkelige studie- og arbejdsliv. Derfor vægter vi gode samarbejdsrelationer til erhvervslivet højt, fortæller hun.

Faget Kommunikation & IT udgør sammen med programmering profilfagene på Allikelund Gymnasiums HTX-studieretning; Kommunikation, design & IT. Her arbejder eleverne med digital medieproduktion, markedsføring og lignende.