Mod mobning

Der bliver i dag allerede gjort et stort stykke arbejde for at forbedre børn og unges trivsel. Men der er desværre stadig børn og unge, som oplever ensomhed og mobning i Danmark.

En fælles opmærksomhed i trivsels-arbejde på mobning kan være med til at forebygge og bekæmpe, at mobning finder sted.

Derfor lancerer Ellen Trane Nørby den 18. august 2016 en aktionsplan mod mobning til 0-18-års-området i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet – og med Mary Fonden som faglig sparringspartner.

Tjek alleforenmodmobning.dk, hvor man kan finde aktionsplanen, pixier og inspiration til arbejdet med trivsel og antimobning.

Pas godt på hinanden.