Sabine Malene Bjerregaard er en af Allikelund Gymnasiums matematikundervisere, og hun er vant til at undervise vores elever i alt fra geometri til algebra i klassen.

50 dage siden
Men det er nu mere end 50 dage siden, at eleverne fra 1.g og 2.g har været på Allikelund for at modtage undervisning. Derfor har Sabine i mange timer og dage undervist i matematik på afstand.

Sabine savner eleverne og det at undervise live, men trods omstændighederne har corona-nedlukningen også medført noget positivt:

− En række af de gruppedynamikker, som understøtter den enkeltes læring, kan opleves at være mindre udslagsgivende for eleverne under fjernundervisning, hvilket betyder, at flere har oplevet en gevinst i faget matematik ved fjernundervisning. Således har en del af eleverne rykket sig i mit fag, hvilket jeg som underviser virkelig glæder mig over på deres vegne, forklarer Sabine.

Glæder sig til at komme i skole igen
Og det billede kan eleverne godt genkende. I 1.x ser de både negative og positive ting ved at have matematik på afstand.

− Jeg savner min klasse, men jeg synes, det er blevet nemmere at have matematik som fjernstudie, da jeg nu har vænnet mig til denne form for undervisning. Jeg er meget glad for at have matematik på Allikelund – i folkeskolen var jeg ikke helt gode venner med matematikken, men det er jeg blevet nu, forklarer Thea fra 1.x.

Det kan hendes klassekammerat Kamille kun tilslutte sig, da hun også fortæller, at hun er blevet meget bedre til matematik efter at være kommet på gymnasiet.

− Jeg glæder mig til, vi må komme i skole igen. Jeg bliver tit lidt forstyrret af at være herhjemme og glemmer tiden – og får lavet mine afleveringer tæt på afleveringstidspunktet. Det plejer jeg slet ikke, lyder det fra Kamille.

Her på gymnasiet kan vi også kun sige én ting: Vi glæder os ekstremt meget, til det er sikkert at åbne op for alle eleverne igen.

Samtidig fortæller rektor Karen Marie:

− Vi har fået en masse erfaringer med fjernundervisning, hvilket vi skal arbejde videre med i lærergruppen i det kommende skoleår. Ifølge bekendtgørelsen må et fag godt have 20% fjerneundervisning. Nogle fag egner sig måske også lidt bedre til fjernundervisning – fx informatik, programmeringsfag og matematik. Generelt vil fjernundervisningen være med til at skabe pædagogisk variation og være en faglig gevinst for særligt de elever, der har et udpræget behov for ”isoleret” fordybelse.