Hvert år står det naturvidenskabelige naturfagscenter Astra bag det såkaldte Masse-eksperiment – et nationalt forsøg, hvor skoleelever fra hele landet deltager, og i år handler det om trivsel og indeklima.

Det er vi på Allikelund (selvfølgelig) med i, og da eksperimentet blev skudt i gang i denne uge, gik eleverne fra 1.o og 2.x i gang med det første sæt af målinger.

Eksperimentet lavet i klassen
Målingerne foretages i klasselokalet, hvor indeklimaet selvsagt er, og der måles på efterklang, luftens CO2-indhold, temperatur og lysniveau. Alle parametre, som har betydning for indeklimaet.

Alle øvelserne er lavet af eleverne selv, og der blev ivrigt diskuteret, om de målte værdier lå inden for det anbefalede eller ej.

Læs mere om Masse-eksperimentet