Der er ca. fem måneder, til vores ældste årgang afslutter deres uddannelse hos os, men allerede nu begynder vi at se frem mod den festlige tid.

Ikke mindst med denne reminder om, at afgangselever fra HHX og EUD/EUX nu kan søge om en del af Martin Pedersens Mindelegat.

Legatet gives til elever, der går med tanker om at ville en af nedenstående ting:

  • Studieophold i udlandet med fokus på handel (på en nærmere angivet uddannelsesinstitution)
  • Praktik i udlandet inden for handelsområdet (engros eller detailhandelsområdet)
  • Praktik i udlandet med arbejdsopgaver på det administrative område i en handelsvirksomhed
Sådan så det ud i sommeren 2021, da en række af vores elever modtog legater.

Betingelser for legat:

Er du elev på en af de pågældende uddannelser, og færdiggør du din uddannelse i sommeren 2022, kan du søge til en individuel rejse, hvor du skal levere en individuel ansøgning. Opholdet skal være af minimum 14 dages varighed, og det må ikke være afviklet allerede.

Sådan søger du:

Som elev på HHX eller EUD/EUX kan du søge i perioden fra 1. februar 2022 til og med 28. februar, hvor der er frist for indsendelse af ansøgninger.

Find ansøgningsskemaet HER (hvor du skal trykke på den store blå knap og gennemgå processen)

Hvad med skolen – har den en rolle?

Det korte svar er: ja.

Når elever har indsendt deres ansøgninger, er det skolens − i dette tilfælde Allikelunds − tur til at skrive sin indstilling om de enkelte ansøgere. Fra skolen kan eksempelvis en pædagogisk leder eller en studievejleder udforme skolens indstilling. Skolen kan skrive indstillingen fra og med den 1. marts 2022 og senest den 31. marts 2022.