Legater 2017

Igen i år er vi på Allikelund stolte over den række af legater, vores afgangselever kan søge. Nedenfor kan du se listen.

– Lektor Hender og Hustru, forbeholdt HHX’ere (1 x 8.500 kr.)
– Kalundborg Handelsstandsforening: 100 års-legatet (1 x 3.000 kr.)
– Nordea-legatet ved Kalundborg Handelsstandsforening (2 x 3.000 kr.)
– Legat fra Home Kalundborg (1 x 500 kr.)
– Legat fra Rotary (2 x 2.500 kr.)
– Allikelund-legat (1 x 500 kr.)

Vil du søge, skal du skrive en ansøgning med begrundelse i et samlet dokument, som du afleverer i Lectio inden 12. juni kl. 12.00. Det er rektor og vejldere, der sammen beslutter, hvem der skal have hvilket legat.

Legaterne overrækkes ved dimissionen 24. juni 2017.

OBS: Vær opmærksom på, at du ikke kan søge et bestemt legat. Sender du en ansøgning, søger du generelt om et legat.