På Allikelund Gymnasium har eleverne netop overstået deres terminsprøver, og i de næste måneder bliver der sat mere og mere fokus på den kommende sommereksamen. En del elever ser frem til denne periode, for bagefter venter studenterfester, en skøn sommerferie og måske et sabbatår eller drømmestudiet.

Men det er ikke alle, der har det sådan. For nogle virker det helt uoverskueligt at skulle til eksamen. De lider nemlig af eksamensangst. Det er helt normalt at blive nervøs inden en eksamen, og det er kroppens måde at sørge for, at man er klar til at præstere noget ekstra. Der er dog stor forskel på angst og nervøsitet. Nervøsitet er en tilstand, der hjælper eleven til at fokusere, og den udløste adrenalin giver ekstra energi til at præstere. I modsætning hertil er angst en tilstand, der hæmmer den unge. De mister koncentrationen, og dette kan være ødelægge for deres evner til at præstere til eksamen. Familie og venner forstår måske ikke denne tilstand, og man kan blive mødt med gode råd som: ’’Du skal bare tage dig sammen.’’ Dette kan give unge mennesker anledning til mange selvbebrejdelser. Og hvis det er rigtig slemt, vælger nogle fuldstændigt at undgå at komme i en eksamenssituation igen. Måske skifter de uddannelse, eller måske fravælger de at få sig en uddannelse på nuværende tidspunkt.

Mange steder i landet afholder skoler eksamenskurser, og det gør Allikelund Gymnasium også. Erfaringen viser, at eleverne først og fremmest får det bedre i selve eksamenssituationen. Men det hjælper også eleverne med ikke at begrænse sig selv i forhold til deres kommende videre valg af uddannelse. Nogle af de elever, som melder sig til kurset, er elever med et meget højt gennemsnit. Elever som er super velforberedte og følger godt med i timerne, men deres angst for ikke at præstere 120% gør, at de sætter sig selv i et forventningspres og tapper ind i en perfekthedskultur, som er svær at håndtere for dem.

Eksamensangstkurset giver mening
På kurset får eleverne viden om eksamensangst og konkrete redskaber og teknikker til at håndtere denne. De fleste oplever, at angsten kommer både i tiden op til eksamen og til selve eksamen, og det er uanset, om det er mundtlige eller skriftlige eksamener. Kurset afholdes af to omgange i løbet af foråret, og eleverne melder sig selv til. Der veksles mellem undervisning, samtale og øvelser.

Ifølge mentor og studievejleder på Allikelund Gymnasium Helle Kanding Fluegel er eksamensangstkurserne meget vigtige, da flere af eleverne føler sig helt magtesløse, når de ikke formår at kontrollere deres nervøsitet.

’’På kurset lærer jeg de unge, at de skal erstatte de negative tanker med positive tanker. Et helt konkret eksempel er, at den negative tanke, som kommer igen og igen, lyder ’Det klarer du aldrig’ og den erstattes så med ’Jeg har forberedt mig godt og grundigt’. Det er et simplet greb, men det bedste er, at det virker’’, fortæller en smilende Helle Kanding Fluegel.

Også rektor Karen Marie Bach Christensen oplever, at eksamensangstkurset har stor værdi for de elever, som er med. ’’Det ligger i tidsånden, at vi alle skal præstere og præstere, men når nogle elever så kommer til deres eksamen, og de oplever, at de ikke kan fokusere og klappen går ned, så giver det rigtig meget mening, at vi her på Allikelund Gymnasium prioriterer at bruge midler og ressourcer på at hjælpe de unge. Redskaberne, som de unge tilegner sig på kurset, kan de også anvende i andre aspekter af livet – for angsten kommer også i mange andre situationer,’’ afslutter hun.