Det er dejligt, at en kontrolleret genåbning af Allikelund Gymnasium nu er virkelighed for vores afsluttende klasser på gymnasieafdelingen.
Her er de overordnede retningslinjer i forbindelse med dette:
  1. Ingen uvedkommende må færdes på Allikelund Gymnasium
  2.  Alle bedes hænge deres overtøj bag på deres stol
  3. Alle bedes vaske hænder ved ankomst (kom i god tid, så vi ikke danner kø ved håndvasken)
  4. Alle bedes vaske hænder efter pauser og efter indtagelse af mad, snacks osv.
  5. Alle bedes vaske hænder efter toiletbesøg
  6. Alle bedes vaske hænder som minimum efter hver anden time
  7. Alle bedes holde en afstand på minimum 2 meter til andre
  8. Alle bedes nyse og hoste i albuen og vaske hænder efterfølgende
  9. Alle bedes respektere, at fysisk kontakt skal undgås – alt lige fra kram og dask til håndtryk
  10. Ingen må gå ind i andre elevers lokale
Der vil være sprit og klude, så borde og overflader kan tørres af regelmæssigt og altid efter hver anden time.

Med disse foranstaltninger på plads glæder vi os til at se vores elever på skolen igen. Rektor Karen Marie fortæller:

− Vi ser frem til genåbningen. Elever og medarbejdere savner hverdagen og hinanden. Langt fra alle kan komme i skole endnu, og derfor følger jeg stadig den virtuelle undervisning tæt. Jeg synes, både elever og medarbejdere har været utrolig seje i den her pludselige nye hverdag. Vi håber, vi kan genåbne for flere klasser efter 10. maj.